Knuttäthet

Knuttätheten, antalet knutar per kvadratmeter, fås genom att räkna knutarna på mattans baksida - 10 cm i varpens riktning och 10 cm på tvären i inslagstrådarnas riktning. Multiplicera antalet knutar i vardera riktiningen med varandra och multiplicera resultatet med 100. Den siffra du får fram är antalet knutar per kvadratmeter.

Räkneexempel:

(40x50 = 2 000 knutar per kvadratdecimeter, 2 000x100 = 200 000 knutar per kvadratmeter).

På mattans baksida ser man tydligt hur tätt knutarna sitter. Exempel från en lite grövre handknuten matta.

Den symmetriska knuten ger två "knappnålshuvuden" i varpriktningen, vilket måste beaktas vid räkningen.

Om man öppnar upp mattan på framsidan och tittar med en lupp ser man vilken knut som använts.

På mattans baksida ser man också tydligt hur tätt knutarna sitter. Exempel från en tätare handknuten matta.

Knuttätheten är dock inte det viktigaste vad gäller en handknuten mattas kvalitet vilket många tror. Något som faktiskt är viktigare är kvaliteten på garnet som använts vid tillverkningen av mattan. Används ett tjockare garn blir det färre knutar i mattan och ett finare garn ger fler knutar och vilket garn som ska användas bestäms av den som knyter mattan. Detta innebär också att det i samma typ av mattor kan vara ett bredare omfång vad gäller antalet knutar i dem.

Desto finare ull som används, desto bättre kvalitet i mattan så knuttätheten är faktiskt inte det viktigaste för att bestämma en handknuten mattas kvalitet. Till exempel så håller en persisk Gabbeh, som inte har så hög knuttäthet, hög kvalitet just på grund av den fina ull som använts. En matta som känns tät behöver nödvändigtvis inte ha många knutar i sig utan detta kommer av hur tätt sammanpressade knutarna är i mattan.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: