Restaurering

En unik och vacker Mashad Patina.

En välgjord äldre handknuten matta kan hålla i generationer och blir i många fall vackrare för varje år. Mycket tack vare att materialet till mattorna valts ut med största omsorg i kombination med det precisa hantverket bakom. Färgerna som användes har åldrats och ger mattan sin särskilda charm.

Men även de bästa av mattor slits när de används. Detta innebär att många unika mattor riskerar att försvinna från marknaden, mattor med en historia men framförallt försvinner ett vackert hantverk. Det finns numera en lösning på problemet i och med att en del aktörer aktivt börjat arbeta med att bevara äldre mattor genom varsam restaurering. Äldre mattor väljs noggrant ut där de flesta uppvisar ett visst slitage men där detta inte sänker intrycket av mattan utan är en del av ett vackert naturligt åldrande.

Detaljbild på mönstret i en handknuten Tabriz Patina.

Dessa unika mattor väljs ut för att bevara det fantastiska kulturarvet och för att låta dem upptäckas av en ny generation. De restaurerade mattorna får nytt liv och slutresultatet är det bästa av två världar, en hållbar matta där man tydligt förnimmer den majestätiska känsla som bara en äldre matta kan ge. Dessutom får du en vacker matta med ett stigande värde som samtidigt är en fröjd för ögat.

CarpetVista Patina

Även CarpetVista anser att dessa äldre mattor är konstverk väl värda att bevaras och användas i ytterligare många generationer framöver. CarpetVista Patina är ett exempel på denna typ av restaurering där slitna mattor getts ett nytt liv. Gemensamt för de utvalda mattorna i denna serie är att de är minst 40 år gamla och har en elegans och harmoni i såväl mönster som färger.

Najafabad Patina matta.
Tabriz Patina matta.
Keshan Patina matta.

Alla mattor i Patina-serien som restaurerats är tvättade, noggrant genomgångna och eventuella skador som skulle kunna riskera mattans fortsatta hållbarhet är noggrant lagade. Om luggen var ojämnt sliten eller om ytskiktet av luggen skadats, har denna polerats ner försiktigt för att ge en vacker jämn yta.

Restaureringen av dessa äldre mattor ger ett unikt och vackert slutresultat och Patina-mattorna kan fortsättningsvis beundras av nya generationer.

Exempel på Patina-mattor:

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: