Skötsel

När du för handen över mattan och luggen inte reser sig och mattan känns slät, är det i luggens riktning.

Dammsugning

Detta kan göras en gång i veckan i luggens riktning. Du kan enkelt känna efter i vilken riktning luggen ligger, stryk med handen längs med mattan. Om luggen känns mjuk är det i luggens riktning du känner, känns den däremot sträv och reser sig är detta mot luggens riktning.

Viktigt att komma ihåg är att lyfta dammsugarmunstycket efter varje rörelse så att man inte för det fram och tillbaka! Var också rädd om fransarna så att dessa inte sugs in i munstycket.

När luggen reser sig på detta sätt är det MOT luggens riktning!

När mattan är ny kan det förekomma att det finns en del överskottsull/mattludd i den. På persiska mattor försvinner detta oftast efter 1-2 dammsugningar och i t ex indiska mattor kan det sitta i längre.

Det är dock ingen mening med att försöka dammsuga bort allt på en gång utan låt det ta den tid det tar för att minska slitaget på mattan.

Piskning skall undvikas då det finns risk att man slår sönder knutarna.

Fördjupningar i mattan

Finns det någon fördjupning eller annat tryckmärke i mattan efter en möbel eller dylikt kan man enkelt bli av med detta. Börja med att skölja en trasa i kallt vatten, lägg ut den över det område som är nedtryckt. Ta sedan ett strykjärn och stryk över trasan, ett par gånger, i luggens riktning. Har märket inte försvunnit kan du upprepa behandlingen.

För att ta bort tryckmärke/fördjupningar i en matta sköljer du en trasa i kallt vatten och stryker sedan några gånger i luggens riktning.

Fräscha upp mattan

Ett bra sätt att fräscha upp en matta är att lägga den i snö med luggen nedåt. Innan detta sker bör man lägga ut mattan utomhus en stund så att den blir kall och inte smälter snön.

Rotera mattan

En matta bör också roteras 180 grader med ett par månaders mellanrum. Detta görs för att om mattan utsätts för solljus på samma område under längre perioder kan färgerna blekas. En annan anledning till att rotera en matta kan vara att om en del av den beträds oftare så jämnas slitaget ut.

Mattvätt

Efter några års användning bör mattan lämnas in till tvätt, dock inte kemtvätt utan helst till en tvätt som är specialiserad på orientaliska mattor. Vid en riktig mattvätt skakas mattan och befrias från småpartiklar som grus och sandkorn. Därefter behandlas mindre fläckar särskilt. Sedan följer en vattentvätt; mattan spolas med vatten och skrapas med gummiskrapor till dess att all smuts är borta. När detta är klart torkas mattan i speciella torkrum, och sträcks om det är nödvändigt. En sådan tvätt återger luggen dess spänst och glans och färgerna deras klarhet.

Lagning

Det är bra att känna till att en handknuten matta kan lagas vid eventuell skada. På en matta kan man reparera t ex fransar som lossnar eller rivs av, skador på langetteringen (mattans långsidor), mindre hål i den eller återställa färger på slitna område. Den här typen av skador bör repareras av en mattexpert för att uppnå så bra resultat som möjligt!

Det är dock ofta kostsamt att reparera en handknuten matta så överväg om det ska göras - en del mattor bör hållas i sitt originalskick d v s med ett visst slitage.

Halkskydd till mattor rekommenderas.

Använd halkskydd

Om du vill minimera slitaget på din matta går det utmärkt att använda sig av ett halkskydd. Skyddet förlänger livslängden på din matta och bidrar också till ökad säkerhet eftersom din matta ligger kvar bättre på sin plats. Halkskydd rekommenderas både till tunna och lite tjockare mattor.

En annan positiv egenskap som halkskydden har är att de verkar ljuddämpande och i många fall bidrar de också till en bättre gångkomfort.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: