Bymattor

Tillverkning av bymatta i ett persiskt hem.

Ett persiskt hem på landsbygden innehåller bara några få möbler och mattorna spelar här en dominerande roll. Ofta finns det en vävstol i ett rum, där husets kvinnor ses knyta på en matta för hushållets behov eller för att sälja och få extra inkomster.

Kunskaperna om hantverket går i arv. I regel har knytaren bara en enkel skiss och tillåter sig stor frihet under arbetet. Det grova garnet medger inte några avancerade mönster, men ullen är av god kvalitet och knyts för att ge mattan lång hållbarhet.

Mattorna, sällan större än s k dozar-storlek (200x140 cm) är ofta knutna på bomullsvarp med handspunnen ull från egna får, infärgad med naturfärger som man själv insamlat. Mönstertradition och färgkänsla har bevarats väl från tidigare generationer som ofta varit nomader eller halvnomader.

Större mattor knyts utomhus i byarna.

Bymattorna är ofta rustika, charmiga, lätta att känna igen och kan härledas till den ort där de skapats t ex Nahavand, Malayer, Tuiserkan. Annat exempel på en typisk bymatta är Hamadan.

Exempel på en vacker handknuten bymatta, en Nahavand.

Den som har lite mera plats kanske sätter upp en större vävstol och engagerar ett antal knytare som knyter mattor på beställning. En matthandlare på orten förser då knytarna med mönster och garn. Med jämna mellanrum inspekteras arbetet så att mattan blir perfekt i alla avseenden.

Slutprodukten blir snarare en ateljématta än en bymatta.

En större matta knyts ofta av flera personer.
Då solen står högt behövs skuggan för att man skall orka.
Ullen spinns på traditionsenligt sätt för hand.
En robust matta från någon av de många byarna i provinsen Hamadan.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: