Exklusiva mattor

Vackert figural Ghom Silk matta, storlek 304x200 cm.

Det är svårt att dra en exakt gräns för vad som räknas som en exklusiv matta men de flesta mattkännare är ändå överens om följande definition: Det är en matta med extraordinär detaljrikedom som knutits för hand i en ateljé av erfarna professionella mattknytare. Materialet som använts skall vara av högsta kvalitet och knuttätheten minst 600.000 knutar per kvadratmeter.

Det första vi kan konstatera är att en exklusiv matta först och främst är handknuten och att det ligger otroligt många timmars hårt arbete med hög koncentration bakom den slutliga mattan. De finaste mattorna knyts i varierande storlekar i ateljéer och under mer ordnade förhållande än i till exempel nomadläger eller i de hem där man också knyter mattor. Redskapen som används är av hög kvalitet för att inte orsaka någon skada på mattan under arbetets gång och koncentrationen är hög under arbetet. De flesta ateljéer där exklusiva mattor handknyts finns främst i Iran (Persien) i städerna bland annat Tabriz, Keshan, Isfahan, Nain och Ghom men även i Turkiet (Anatolien) och då i staden Hereke nära Istanbul. Självklart är det så att de mattor som tillverkas alla har sin speciella stil som kan härledas till staden eller området de kommer från.

Gemensamt för i stort sett alla exklusiva mattor är att de har en hög knuttäthet, ofta mellan 600.000 knutar per kvadratmeter upp till, och ibland över, en miljon och då pratar vi främst om mattor av typen Isfahan, Ghom, Täbriz, Nain, Keshan och Hereke. Många av dessa mattor har inslag av silke, ibland till och med guld och silver, för att framhäva detaljer och för riktigt fina och detaljerade mattor så kan dessa knytas helt i silke vilket ger en detaljrikedom i mattorna som är svår att överträffa. Det förekommer att man knyter in sägner och händelser i mattorna vilket gör att de i vissa fall återberättar historiska händelser på ett vackert och illustrativt sätt. Har man sett en exklusiv matta så kan man inte låta bli att undra hur det är möjligt att åstadkomma något så vackert på ett sätt som går tillbaka långt i tiden!

En mycket detaljerad handknuten figural Ghom matta, signerad Mohammad Ghorashi.

Den här typen av mattor, gärna i stora format, anses som mycket exklusiva och har i hundratals år varit ett självklart inslag i de flesta kungliga palats och slott världen över. En handknuten matta i dessa vackra miljöer har utan tvekan förhöjt intrycket av elegans och lyx och de återfinns även idag i många regeringsbyggnader och departement. Det är inte ovanligt att man faktiskt lagt lika mycket resurser på att inreda dessa byggnader som det kostat att bygga dem vilket ger en hint om att man vill visa upp en så represenativ miljö som möjligt och signalera en hög status. Dessa vackra mattor blir, där de ligger, en påminnelse om att de faktiskt är ovärderliga skatter och inte minst ett vackert kulturarv som är värt att bevara för framtiden. Självklart finns en hel del exklusiva mattor även att beskåda på museer runt om i världen och en del hittar hem till samlare och då ofta för höga summor.

Utöver en hög knuttäthet i mattorna så är det många andra faktorer som spelar in när det gäller att klassa dem som exklusiva. Vi har nämnt att de mest detaljerade mattorna knyts helt i silke och i mattor där silket är ett inslag, för att förstärka detaljer, används den allra finaste ullen från fåren som kallas för korkull. Denna ull sitter i nacken på fåren och har en hög halt av ullfett i sig vilket gör den mjuk och lätt att arbeta med. Vid färgningen av garnet används uteslutande naturliga färger som fås av växter och mineraler och färgkombinationerna i mattorna väljs med största omsorg så att de harmonierar på bästa möjliga sätt. Ingenting lämnas till slumpen när man knyter en exklusiv matta och noggrannheten löper som en röd tråd genom hela tillverkningsprocessen för att nå den kvalitet på mattan som krävs.

I stort sett alla handknutna exklusiva mattor förses med en signatur som knyts in i mattans ena kortsida. Det är vanligt att denna signatur åtföljs av t ex den iranska flaggan och exempel på signerade mattor kan vara Habibian (Nain), Imani (Ghom), Enteshari (Isfahan) och det brukar också stå i vilken stad mattan är knuten.

En handknuten Isfahan matta signerad: Iran Isfahan Moshtaghian.

Det går idag att finna exklusiva mattor på marknaden men vi vill höja ett varningens finger för att det kommer att bli svårare att finna dessa framöver. Den främsta anledningen är att många duktiga knytare slutar att arbeta på grund av hög ålder och att det inte finns några naturliga arvtagare till detta hantverk. De yngre människorna söker sig till andra yrken och det blir ovanligare att man går i sina fäders fotspår vilket gör att traditionen sakta dör ut. Det är också en stor investering i tid och material av de större ateljéerna och i en del fall väljer man att satsa mer på bruksmattor, mattor med färre detaljer som går fortare att knyta och därmed drar in pengar snabbare. Så om du ser en vacker, handknuten signerad exlusiv matta du vill ha - köp den, imorgon kan det vara försent!

Exempel på exklusiva mattor:

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: