Reproduktion

En nytillverkad Kazakmatta där stor vikt lagts vid att efterlikna en tidigare producerad matta.

Idag förekommer det, främst i Pakistan, att äldre mattor reproduceras för att efterlikna originalen. Mattor designas efter antika och äldre traditionella motiv och mattyper. Typiska exempel på sådana mattor är Ziegler- och Kazakmattor som är reproduktioner av gamla persiska Mahal, Serapi, Azari och Ardebil-motiv samt Kazak och Shirvan.

I princip används motiv som idag finns på museum eller på mattor som säljes för astronomiska summor på olika kvalitetsauktioner.

En Kazakmatta, från Pakistan, i ett mindre kontor.

Dessa mattor tillverkas främst i Pakistan men även i indien och Kina där man med stor omsorg ser till att bevara tradition och anor från den gamla mattillverkningen.

Vid tillverkningen använder de sig av naturliga växtfärger, handspunnen ull och försöker även att använda samma material och tillvägagångssätt som var brukligt för flera hundra år sedan.

En nytillverkad, handknuten Zieglermatta, med sina vackra färger och antika utseende.

I slutändan antikbehandlas mattan med hjälp av stenar, en s k stentvätt, där mattan gnuggas med stenar under tvättningen för att slita bort luggen. Därefter bleks mattorna i kraftigt solljus och i dag krävs det ett tränat öga för att skilja en originalmatta mot en reproduktion vilket är ett gott betyg för att pakistanierna verkligen lyckats.

Exempel på Ziegler- och Kazakmattor:

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: