Design

Arbetet med att rita ett mönster till en matta är omfattande och tidskrävande.

När man talar om mönster vid mattillverkning delas detta ofta in i tre kategorier bestående av stiliserade, geometriska och figurala mönster. Det finns flera återkommande namngivna mönster och vi berättar här om de vanligaste. Dessa mönster kan pryda en liten del av en matta eller användas i ett heltäckande motiv.

Utifrån mönstret på en matta kan du se vilken stil och ofta även vilket ursprung mattan har. Vilken storlek, vilka färger som använts bidrar också till att ge svar på frågan om mattans ursprung.

Mönstret är den mest påtagliga och kanske även den viktigaste egenskapen hos en matta. I stadens mattknytar- ateljéer läggs mycket tid på att utveckla och ytterligare förfina de traditionella mönstren som alla ritas upp på papper först.

Nomaderna knyter mönster enligt gamla traditioner direkt ur minnet.

Stiliserade mönster

Mönster skapade med fina, kurviga linjer kallas för stiliserade. Denna typ av mönster kan förekomma i alla typer av mattor från medaljong- till de övermönstrade. För att skapa dessa fina linjer krävs ofta en större knuttäthet i mattan.

Vid tillverkning av mattor med stiliserade mönster krävs tydliga mönsterblad, som kallas talim, där varje ruta motsvaras av en knut i mattan. Denna teknik används främst vid ateljétillverkning av finare mattor.

Tydliga exempel på vad som avses med stiliserade mönster, från vänster Nain, Kerman och Ghom.

Representativa mattor för denna stil är bl a Kerman, Isfahan, Nain och Ghom-mattor.

Geometriska mönster

Mönster som skapas med raka linjer kallas för geometriska och känns igen på raka vinklar, diagonaler, trianglar och andra geometriska former.

Geometriska mönster förekommer bland annat på mattor med medaljongmotiv och upprepade-/övermönstrade motiv. Ofta är det i mattor knutna av nomader och, i vissa fall, bymattor dessa mönster kan ses. De som är knutna av nomaderna är ofta enklare i sitt utförande medan bymattorna kan ha lite mer komplexa geometriska mönster.

Kaukasiska mattor är bra exempel på mattor med geometriska mönster.

Figurala mönster

Figuralt mönster ej att förväxla med heltäckande s k jaktmotiv.

Figurala mattor porträtterar ofta människor och/eller djur och baseras ofta på historia och mytologi. Det är inte vanligt förekommande med naturliga och realistiska avbildningar av människor och djur i Östern där islam förbjuder avbildning av levande varelser. Detta är en av anledningarna till att dessa mattor är sällsynta. När de förekommer består de av en eller flera karaktärer som ibland skildrar en historisk händelse.

Dagens figurala mattor knyts framför allt i ateljéer i Iran ( Isfahan ), Indien och Pakistan. Det kan ibland också förekomma figurala mattor knutna av nomader. Sedan början av 1900-talet knyts många figurala mattor även i Kina medan de inte alls förekommer i t ex Afghanistan, Turkiet eller i de kaukasiska områdena.

Här till höger ses en figural matta knuten av Ghashghai-nomader.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: