Layout

När man talar om en mattas motiv menar man ofta på vilket sätt den är designad, vilken typ av layout och mönster som har använts vid tillverkningen av mattan. Mönsterdelarna kan uppträda ensamma eller som en grupp och bidrar då till det kompletta utseendet på mattan.

Alla mattor kan delas in i följande fyra övergripande layout-typer:

Medaljong - Övermönstrade/upprepade - Figurala - Nisch- och träd

Keshanmatta med medaljongmotiv.

Medaljongmönster

Denna layout kännetecknas av en stor centralt placerad medaljong på mattan. Mattor med medaljong är utan tvekan de vanligast förekommande i mattproducerande länder. Medaljongerna kan vara cirkulära, ovala, sex- eller åttakantiga, diamantformade eller formade som stjärnor.

Ibland förekommer mindre blommotiv i toppen och i botten av medaljongen s k hängen/pendants. Dessa består vanligen av två delar. Delen närmast medaljongen kallas katibeh och delen längre från kallas kalaleh på persiska.

Beluchmatta med övermönstrad layout.

Övermönstrade/upprepade mönster

Det finns inga dominerande eller centrala motiv i den här typen av mattor. Mönstret, ofta geometriskt, upprepas över hela mattan, ibland hänger det samman ibland inte. Ofta inramas det upprepande mönstret av en vacker bård.

I ett upprepat mönster finns ingen början och inget slut och mönstret avbryts inte heller av mattans ytterbård - en del menar att det symboliserar evigheten.

Isfahanmatta med ett figuralt motiv.

Figurala motiv

Kännetecknade för denna typ av layout är att mönstret endast kan ses från ett håll. Det är också viktigt att dessa mattor betraktas från rätt håll för att komma till sin rätt, och för att inte förlora helhetsintrycket. De placeras bäst så att de inte kan betraktas upp-och-ner, förslagsvis mot en vägg eller hängande.

Figurala motiv består oftast av porträtt på människor, djur och platser - de kan också beskriva historiska händelser med bild, text och dikter från olika poeter.

Farahanmatta med mihrabmönster.

Nisch- och trädmotiv

Det vanligaste motivet på de s k nischmattorna är mihrabmönstret, vilket innebär att en bönenisch finns i mattan där den spetsiga delen ska vändas mot Mekka vid bön. Detta är en avbild av den nisch som finns i en moské.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: