Investering

Kerman från tidigt 1600-tal

Givetvis är det så att många människor i dag ser en handknuten matta som en investering. Det är i mångt och mycket också korrekt då värdet på en handknuten matta ofta tenderar att öka med åren medan man använder mattan. Men, en matta ska i första hand köpas för att användas. Mattans främsta syfte är att ge hemmet det där lilla extra under många år.

En matta inköpt för många år sedan, varsamt skött, med ett vackert motiv och vackra färger har säkert ökat i värde och därför är den också dyrare när den säljs vidare. Denna matta är förmodligen också dyrare än en liknande yngre matta som kanske inte har exakt samma färger och inte har samma patina.

Världens dyraste matta

Världens dyraste matta har nyligen sålts på Sothebys auktion för det sanslösa priset av 33.8 miljoner dollar. Mattan tros vara en Kerman från tidigt 1600-tal med den sällsynta "vas" mönstringstekniken på en röd bottenfärg. Det nya försäljningspriset slog tidigare rekord som även det erhölls av en Kerman matta som såldes under år 2010 för 9 miljoner dollar.

Läs mer om världens dyraste matta här!

Utvecklingen i mattproducerande länder

Iran

IRAN

90% av de persiska mattorna, både förr och nu, tillverkas av kvinnan i hemmet för att ha en extra inkomst. Bland byborna sköter kvinnan hemmet, tar hand om sina barn, knyter en matta som sen säljs på någon marknad medan deras män sköter boskapen och jordbruket.

Denna bild håller sakta men säkert på att förändras. Byborna flyttar till städerna för att söka jobb och städerna växer ut mot byarna. Det byggs fabriker där människorna brukade jorden förr i tiden och även jordbruket industrialiseras.

I dag håller en stor del av nomadernas kultur på att försvinna då de blir alltmer bofasta. En bidragande orsak till detta är att de finner områden där förutsättningarna är så pass bra att de kan stanna längre perioder och känner därför inte känner något behov av att flytta runt. Sakta men säkert förvandlas de till ett slags "bofasta nomader". I dag tar de flesta nomader sig fram med hjälp av jeepar och motorcyklar, en syn som skiljer sig starkt från den bild vi tidigare haft av t ex en nomad och hans kamel.

Redan i dag är nomadmattor en bristvara som blir allt svårare att få tag på. Förr i tiden behövde våra inköpare inte anstränga sig för att vid ett och samma tillfälle samla ihop 100-tals nomadmattor. I dag är det en utmaning att hitta ett enda inköp!

På senare år har den bristande tillgången och ökade efterfrågan bidragit till stora prishöjningar (500%) på totalt sett alla persiska mattor.

Dessa förutsättningar gäller mer eller mindre även för persiska ateljémattor.

Persiska mattor är dock fortfarande mycket billiga i förhållande till kvalitet av två orsaker:

  • Persiska mattor tillverkas som en hobbyverksamhet i hemmen av kvinnan (för att ha en extra inkomst) och de tar inte betalt i förhållande till nedlagt arbete (kan jämföras med röllakantillverkningen förr i tiden i Sverige och hela Norden).

  • Sjunkande iransk valuta (Rial) som gjort att prishöjningar inte haft samma effekt i västerländsk valuta.
Kina

KINA

Fram tills för drygt 18 år sedan subventionerade den kinesiska staten mattillverkningen i Kina. Anledningen var att få igång den kinesiska exporten av handknutna mattor och för att skapa arbetstillfällen i landet. Så småningom dök det upp intressantare produkter som gav bättre avkastning och samtidigt började dörrarna öppnas i Kina för utländsk kapital och industri.

Detta var en bidragande orsak till att många i Kina slutade med mattillverkning och istället sökte jobb i fabriker och inom industrin. För många yngre kinesiska mattknyttare var det roligare att flytta till större städer och jobba inom industrin istället för att stanna kvar på landsbygden.

Levnadsstandarden i Kina har förbättrats och arbetskraften har på senare år blivit minst fem gånger dyrare. Subventioneringen från staten som upphört, på mattor, råvaror (silke, ull, bomull) och den stora efterfrågan från klädinustriin i landet har lett till att allt blivit mycket dyrare. De äldre som valde att stanna kvar och knyta mattor håller sakta men säkert på att dö ut.

Idag, jämfört med för 20 år sedan, är kinesiska mattor upp till fem gånger dyrare i inköp.

Turkiet

TURKIET

Bara för 20-30 år sedan var Turkiet en av världens största mattproducenter. Den samhälleliga och industriella utvecklingen har bidragit till att det i dag inte existerar någon större mattillverkning i Turkiet längre. Äkta turkisktillverkade mattor är otrolig dyra och idag importeras mattor från bl a Iran och Indien för inhemska marknaden. Dessa mattor används också för att sälja till turister som ofta tror att det är äkta turkiska mattor de köper.

ANDRA LÄNDER

I andra mattproducerande länder som Afghanistan är utvecklingen mer eller mindre densamma vilket innebär att inom 10 år kommer kulturen att knyta mattor förmodligen att marginaliseras och på vissa håll helt dö ut.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: