Symmetrisk knut

Den symmetriska knuten kallas även Turkisk knut eller Ghiordesknut efter den ort i Turkiet där den ursprungligen användes. Ibland kan knuten även gå under namnet turkbaff.

I den symmetriska knuten läggs garnet (rödmarkerat i illustrationen) i en slinga runt var och en av två varptrådar (ljusgula). Mellan varje knutrad läggs inslagsgarnet (markerat med blått) i en eller flera rader.

Den symmetriska knuten ger en lite kraftigare konsistens åt mattan och används ofta till grövre mattor.

Den symmetriska knuten används i Turkiet, Kaukasus-området och i västra Iran av turkiska och kurdiska stammar. Den används även i en del europeiska mattor.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: