Mattlexikon: V-Ö

Vagire, (persiska för kopia/prov) en handknuten mindre matta som visar upp olika designer av de mattor som tillverkas i området. En del av dessa prover kan även visa upp enbart en design av den handknutna mattan. Tanken med dessa är att på ett enkelt sätt visa upp vad som finns för den potentiella mattköparen.

De vita trådarna är varpen.

Varp, avser den längsgående tråden som sätts upp i vävstolen och som utgör grunden i en handknuten matta. I varpen knyter man sedan fast det garn som utgör luggen i mattan. Mellan varptrådarna och luggen fäster man inslaget som ger stabilitet åt mattan.

Vasmattor, handknutna mattor som tillverkades i staden Kerman i sydöstra Iran. Mönstret utgörs av en eller flera vaser i vilka stiliserade blommor placerats. Detta motiv var vanligt förekommande under 1500- och 1600-talet i Persien och bör bäst beskådas från ena riktningen. Vid tillverkning av den här typen av mattor används tre inslagstrådar efter varje knutrad.

Veraminmattor, handknutna mattor som tillverkats i staden Veramin som ligger sydöst om Teheran i Iran. Mattorna knyts av kurder och turkar som bor i området och vanligtvis finner man det speciella mina khanimönstret i dem. Även kelimer vävs i området och de mesta som knyts eller vävs här domineras av färgerna rött eller blått.

Vernémattor, annat namn på Vernimattor.

Vernimattor, Vernémattor, en typ av slätvävda mattor med olika betydelse. Talar man om dessa mattor i västvärlden avser man kaukasiska vävnader som ej påminner om den som finns i traditionella sumakhvävnader. Däremot i östländer och i Ryssland så avses en kaukasisk slätvävnad med sumakh-struktur. Mattorna tillverkas helt i ull och domineras av röda färger ibland med fågelmotiv.

Vävstol, en anordning för att utföra vävnader, antingen av tyger eller mattor. Konstruktionen av en vävstol kan se olika ut men grundprincipen är densamma, att man fäster varpen både framtill och baktill och sedan väver man eller knyter på denna. Enklare vävstolar består ofta bara av ett par pålar som fästs i marken, s k horisontella vävstolar vilka ofta används av nomaderna.
→ Läs mer om vävstolar här!

Warangalmattor, handknutna mattor från orten Warangal i södra Indien. Idag produceras mest mattor av sämre kvalitet här men tidigare har man knutit silkemattor här.

Wiener Jagdteppich, berömd handknuten matta i silke som tillverkades i staden Keshan i Iran på 1500-talet. Den mycket exklusiva mattan skänktes av en persisk shah till Peter den förste vilken i sin tur gav den till Leopold den förste som var furste av Anhalt-Dessau.

Wiltonmattor, maskintillverkade mattor av lugg av ull och med mönster som påminner om persiska mattor. Namnet till mattorna gavs av staden Wilton i Wiltshire i England och sedan mitten av 1800-talet maskintillverkas mattorna i olika storlekar. Ursprungligen tillverkades enbart smalare mattor som sedan sattes ihop till större mattor. I början av 1825 förekom det även handknutna Wiltonmattor men dessa övergavs till förmån för de maskinknutna.

Xinjiangmattor, Sinkiangmattor, handknutna mattor i ull från Xinjiangområdet i nordvästra Kina. Området bebos mestadels av turkisktalande muslimer. Mönstret på dessa mattor består ofta av medaljonger eller geomeriska heltäckande motiv. Mattor från detta område omnämns ofta som Samarkandmattor.

Yagcibedirmattor, handknutna mattor från området kring Balikesir och Bergamo i nordvästra Turkiet. Mattorna tillverkas helt i ull och domineras av mörkblått och rött. Vanliga mönster består av hexagonmedaljonger och geometriska blommor. Viss inspiration hämtas från Kazakmattor.

Yahyalimattor, handknutna ullmattor från staden Yahyaleh i centrala Turkiet. Mattor som tillverkas här har ofta en hexagonmedaljong i mitten och domineras av färgerna rött, blått och gult.

Yalamehmattor, handknutna mattor från stammen Yalameh i Farsprovinsen i Iran. Mattornas mönster är ofta inspirerade av nomaderna i området; Ghashghai, Lori och Khamseh. Man finner ofta medaljonger i form av diamanter i mattorna och med sina starka, djupa färger sticker de ut från andra persiska mattor.

Yaprak-mönster, ett mönster som kännetecknas av stora, naturalistiskt tecknade bladmotiv som bildar romber och medaljonger. Efter staden Yapraklar i Turkiet.

Yarkandmattor, handknutna mattor som fått sitt namn efter staden Yarkand som ligger i området Xinjiang i nordvästra Kina. Mattorna tillhör de östturkestanska mattorna och en del av dessa mattor har vasmotiv men man tvivlar på om de verkligen kommer härifrån.

Yastik, storleksbenämning på mindre orientaliska mattor med storlek om ca 90x45 cm. Denna benämning används ofta på turkiska mattor men även på småkuddar från området.

Bild från staden Yazd.

Yazdmattor, Yesdmattor, handknutna mattor från staden Yazd som ligger i centrala Iran. De mattor som produceras här påminner väldigt mycket om Kermanmattorna med sina medaljonger. Färgerna i mattorna domineras av rött, blått och vitt.

Yomutmattor, Jomut-, Yomudmattor, handknutna mattor som tillverkas av den turkmenska yomutstammen. Denna stam lever i ett område som sträcker sig från nordöstra Iran längs med Kaspiska havet och in i ryska delen av Turkestan. De tillverkar förutom mattor även tältförhängen (engsi), förvaringssäckar (tjuval) och tältband. Den dominerande färgen är brunrött med inslag av vitt.

Yürükmattor, handknutna ullmattor av hög kvalitet som tillverkas av yürükstammen i östra Turkiet. Mattorna har ofta en lång naturfärgad lugg med enkla geometriska mönster i form av blommor och djur. De använder sig av en mängd olika färger men blått och rött dominerar med inslag av grönt, brunt och gult. Förutom mattor tillverkar de även tyger, sumakher och andra bruksföremål.

Zaghemattor, handknutna mattor av kraftig ulltyp som tillverkas i byn med samma namn som ligger väster om Hamadan i Iran. Mönstret består ofta av medaljonger men Heratimönster såväl som Butehmönster förekommer också.

Zanjanmattor, Zendjan-, Zenjanmattor, handknutna mattor från staden Zanjan i nordvästra Iran som också är huvudstad i Khamsehdistriktet. Mattorna knyts företrädesvis i byar i området av kurder. Symmetriska knutar används i dessa mattor som ofta hämtar sin inspiration från Bidjarmattorna.

Zarandmattor, handknutna mattor från Irak-Ajemidistriktet som ligger i norra Iran. Inspirerade av kaukasiska mattor och viss tillverkning av kelimer förekommer också.

Zaronim, en vanlig storleksbenämning på orientaliska mattor. Med zaronim avses mattstorlekarna 150×100 cm till 160×110 cm men dessa kan variera något beroende på var mattorna är tillverkade.

Zarquart, en storleksbenämning på orientaliska mattor som mäter omkring ca 60×125 cm.

Zendjanmattor, annat namn på Zanjanmattor.

Zieglermattor, handknutna mattor som ursprpungligen tillverkades i Arakdistriktet i västra Iran. Numera sker en nyproduktion av dessa mattor i Pakistan och mattorna antikbehandlas för att få en mer antik finish. Främst produceras mattor med gamla traditionella mönster men även moderna designer förekommer idag.
→ Läs mer om Zieglermattor här!

Zil-e-soltan-mönster (persiska "sultanens skugga"), ett på orientaliska mattor förekommande upprepningsmönster, bestående av vaser med blombuketter omgivna av fåglar. Bottenfärgen är oftast ljus och mönstret förekommer bl a på Ghommattor.
→ Läs mer om Ghommattor här!

Äkta mattor, en ofta förekommande benämning på handknutna orientaliska mattor.

Östturkestanska mattor, handknutna mattor från Xinjiang-provinsen i sydvästra Kina.
→ Läs mer om Östturkestanska mattor här!

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: