Mattlexikon: J-L

Jaipurmattor, handknutna mattor som tillverkas i Jaipurdistriktet i Indien.

Jaktmatta, en oftast handknuten figural matta vars mönster består av jaktmotiv där både djur och jägare kan ses.

Jaktmattan, detta är en mycket välbevarad hovmanufakturmatta som idag finns på Stockholms Slott. Den tros vara tillverkad under senare delen av 1500-talet i Keshan i Iran. Mönstret i mattan består av en stor medaljong som inramas av olika jaktscener. Mattan anses vara en de absolut förnämsta handknutna mattor som finns bevarade idag tillsammans med två liknande jaktmattor varav den ena finns på Museo Poldi Pezzoli, Milano.

Jaktmotiv, ett vanligt förekommande motiv på persiska figurala mattor som tros ha sitt ursprung från kinesiska målningar och dess jaktscener. I motiven ses ofta jägare till häst, hjortar, rovdjur och blommande träd - allt intramat av en kraftig bård.

Jerevanmattor, mattor som knutits för hand i staden Jerevan i Armenien. De mattor som tillverkas här idag hämtar mycket inspiration från andra mattor som tillverkas i Kaukasusområdet. Äldre mattor tillverkade här kallas ibland Eriwan- eller Erevanmattor och här eftertraktade på marknaden idag. Mattor som nyproduceras har mönster som lånats från hela Kaukasusområdet.

Jomutmattor, annat namn på Yomutmattor.

Joshaganmattor, Djoscheghanmattor, handknutna mattor från staden Joshegan som ligger i centrala Iran. Här har mattor knutits sedan 1700-talet och känns lätt igen på sina typiska medaljongmotiv med romber innehållande geometriska motiv. Andra förekommande mönster innehåller mina khani-, gül i henna- samt tårpilsmotiv. Ofta använda färger är blått, rött och beie och mattorna anses vara slitstarka.

Joraghanmattor, handknutna kraftiga ullmattor från Hamadandistriktet, Iran.

Jozanmattor, Josanmattor, tillverkas i byn Jozan i nordvästra Iran. Mattorna är av hög kvalitet och har inspirerats från motiv på Saroughmattorna som producerats i början av 1900-talet. Mönstret är mjukare med sirligt tecknade vasmotiv eller medaljonger med eller utan hörnmotiv. Mattorna kallas även Jozan Sarough eller Malayer Sarough och kvaliteten är jämförbar med Sarough och Malayer.

Juftiknut, mattknut där den turkiska eller persiska knuten knyts runt fyra varptrådar istället för två. Det går därför fortare att knyta mattan men får i gengäld en mycket sämre slityta.
→ Läs mer om juftiknutar här!

Jute, (Corchorus) ett släkte lindväxter med ca 40 arter örtartade växter. Materialet användes förr i tiden i indiska mattor till varpen men det ger ingen vidare hållbarhet då det är hårt och sprött. Fibrerna är också korta vilket försvårar möjligheten att spinna det.

Kaba-Karamanmattor, knyts av nomader i staden Karaman som ligger i Konyadistriktet i Turkiet. Mattorna som är grovt knutna har ofta kaukasiska mönster.

Kabistan, ett finare namn i handeln för Shirvanmattor i viss storlek (kellei).

Kairomattor, äldre handknutna mattor från Kairo, Egypten. De tillverkades mellan 1500-1700-talet och mönstret är inspirerat av de i persiska mattor med arabesker, palmetter och även medaljonger.
→ Läs mer om egyptiska mattor här!

Kaiserimattor, annat namn för Kayserimattor.

Kamelhårsull, kamelull, förekommer ytterst sällan vid tillverkning av mattor idag på grund av den icke angenäma doft som frigörs vid varm och fuktig väderlek.

Karabachmattor, Karabaghmattor, handknutna mattor som knyts i bergsområdena i södra Kaukasus. Mattorna som anses vara bland de största av de kaukasiska mattorna. Mönstret i mattorna är ofta geometriska men även stiliserade blommor förekommer.

Karachimattor, handknutna mattor från staden Karachi och dess omgränsande område i Pakistan.

Karachopmattor, handknutna mattor från staden Tiflis i södra Kaukasus. Känns lätt igen på sitt typiska mönster med en stor central oktagon med två rektanglar över och under. Viss inspiration har hämtats från anatoliska mattor. Se även Kazakmattor.

Karadaghmattor, handknutna gallerimattor från bergsområdet i Karadaghdistriktet nära gränsen till Kaukasien.

Karadjamattor, annat namn på Karajemattor.

Karagheusmattor, handknutna mattor från Hamadandistriktet, Iran. De knyts av kurder och är ofta av finare kvalitet med geometriskt tecknade medaljonger som påminner en del om Feraghanmattor.

Karajamattor, annat namn på Karajemattor.

Karajemattor, Karadja-, Karajamattor, handknutna avlånga mattor från staden Karaje i Iran. De känns lätt igen på sitt mönster med hexagona medaljonger med små krokar runt om. Färgerna i mattorna är oftast röda och blå.

Karatjopmattor, annat namn på Karachopmattor.

Karistanmattor, handknutna mattor från Rumänien.

Kashanmattor, annat namn på Keshanmattor.

Kashgaimattor, annat namn på Ghashghaimattor.
→ Läs mer om Ghashghaimattor här!

Kashgarmattor, handknutna mattor från staden Kashgar i östra Turkestan i västra Kina. På 1700-talet knöts här silkesmattor med inslag av guld- och silvertrådar.

Kashkooli, Gashgüli, Kashkoli, en benämning på finare Gabbehmattor som knyts av Ghashghainomaderna vilken innebär att de har en kortare lugg och är tätare knutna.
→ Läs mer om Ghashghaimattor här!

Kashmarmattor, handknutna mattor från Kashmarområdet i nordöstra Iran. Mattorna har ofta en central medaljong omgiven av stiliserade blommor. Se även Khorasanmattor.

Kashmirmattor, handknutna mattor från Kashmirområdet i Pakistan och ibland från Indien. Traditionen av att knyta mattor här går så långt tilbaka som till 1400-talet. Nuförtiden massproduceras mattor med bra ullkvalitet som är relativt tätknutna vilka påminner om en del pakistanska mattor.

Kaukasiska mattor, handknutna mattor från ett område som sträcker sig från söder, öster och norr om Kaukasus.
→ Läs mer om Kaukasiska mattor här!

Kaxgarmattor, annat namn på Kashgarmattor.

Kayserimattor, handknutna mattor från staden Kayseri i centrala Turkiet. Mesta delen av mattorna som tillverkas här är kopior av bönemattor (Ghiordes) eller av persiska mattor. Det knyts även en del silkesmattor här liksom kelimer.
→ Läs mer om turkiska mattor här!

Kazakja, benämning på en mindre Kazakmatta.

Kazakmattor, Kazach-, Kasakmattor, handknutna ullmattor från området kring södra och centrala delarna av Kaukasus. I början av 1900-talet knöts här mattor med lång lugg och skarpa färger som namngavs efter byn Kazak som ligger i området. Mattorna är grovt knutna men slitstarka och idag säljs en hel del mattor som tillverkats främst i Pakistan och Indien med inspiration från dessa äldre mattor.
→ Läs mer om Kazakmattor här!

Kelim (turkiska kilim, av persiska gilim; grovvävd filt"). Benämning på en vanligt förekommande persisk vävnad men också namn på den teknik som används vid tillverkningen. Persiska kelimer tillverkas främst av nomaderna och görs både som mattor (som saknar lugg), väskor och tältförhängen. När man tillverkar en kelim så skapas mönstren av själva inslagstrådårna och mönster i mattan skapas när vänder själva tråden. I samband med att man vänder tråden skapas ett litet hålrum som inte bör vara för stort. Med denna teknik skapas de traditionella trappstegsliknande mönster som kännetecknar kelimer och mattan ser likadan ut på båda sidor. Normalt sätt döljs trådändarna men det finns andra sätt att tillverka kelimer på där trådarna hänger fritt på mattans baksida.
→ Läs mer om kelimer här!

Kellegi, benämning på en matta i ett persiskt hem. När den persiska familjen inreder ett rum med mattor är detta den tvärliggande mattan som ligger ovanför de andra mattorna. Storleksbenämningen kelley har fått sitt namn härifrån.

Kelley, kellei, storleksbenämning för handknutna persiska mattor där längden är ovanligt stor, ca 300-400 cm, jämfört med mattans bredd som dock är minst 120 cm.

Kemeremattor, handknutna mattor av kraftigare typ som knyts i flera byar söder om Hamadan i Iran.

Kenaréh, storleksbenämning på handknutna avlånga orientaliska mattor, s k galleriformat, maximal bredd ca 120 cm.

Kerman-Afsharmattor, handknutna slitstarka mattor som tillverkas i sydöstra Iran.
→ Här kan du läsa mer om Afsharmattor!

Kermanmattor, Kirmanmattor, handknutna mattor från staden Kerman i sydöstra Iran som enkelt känns igen på den stora medaljongen i mitten av mattan, oftast mot en röd botten.
→ Läs mer om Kermanmattor här!

Kerman-Lavarmattor, Kerman-Ravermattor, handknutna mattor från staden Ravar som ligger norr om staden Kerman i sydöstra Iran. Finare Kermanmattor tros vara knutna här och benämns då antingen Ravar eller Laver.
→ Läs mer om Kermanmattor här!

Keshanmattor, Kashanmattor, handknutna mattor som tillverkas i staden Kashan i centrala Iran och dess omnejd.
→ Läs mer om Keshanmattor här!

Khal Mohammadi, mattor som produceras i byar och ateljéer i Afghanistan under ledning av Khal Mohammad. De är mycket tåliga och de anses vara de kvalitetsmässigt bästa mattorna från Afghanistan vilket man lyckats med genom att på ett utmärkt sätt använda sig av naturliga färger.
→ Läs mer om afghanska mattor här!

Khamsemattor, handknutna mattor från distriktet med samma namn som ligger sydväst om Zanjan i nordvästra Iran, se även Hamadanmattor. Mattorna anses vara av lägre kvalitet.

Kheft, en beteckning för en kvalitetsmarkering i Isfahanmattor, bestående av olikfärgade varptrådar.
→ Läs mer om kheft och Isfahanmattor här!

Kheshti, annat namn på trädgårdsmönster som ofta förekommer i Moud och Bakhtiarmattor.
→ Läs mer om mönster här!

Khilamattor, handknutna mattor från trakterna kring staden Baku i Azerbajdzjan.

Khorasanmattor, handknutna mattor som produceras i provinsen Khorasan som ligger i nordöstra Iran. Idag är Mashad den mest betydselefulla orten i distriktet och mattorna som knyts här har typiska persiska mönster med medaljonger, men det förekommer även Mir-e buteh- och Heratimönster. Mattorna är slitstarka, mycket tack vare den höga kvaliteten på ullen som används vilket gör mattorna mjuka och veka. Från området kommer även Dorukhsh-, Birjand-, Moud-, Nain- och Kashmarmattor.
→ Läs mer om persiska mattor här!

Khorjin, liten sadelväska från Persien och Turkiet.

Kiaba, storleksbenämning på mattor från Sjirvan i Kaukasus, i storlek ca 170 × 270 cm eller längre.

Kilim, annat namn på Kelim.

Kinesiska mattor, handknutna mattor tillverkade i Kina.
→ Läs mer om kinesiska mattor här!

Kir-Shermattor, handknutna mattor från staden Kir-Sher i Turkiet. Här tillverkas främst bönemattor i glansig ull.

Kirman-Lavermattor, annat namn på Kerman-Ravarmattor.

Kirmanmattor, annat namn på Kermanmattor.
→ Läs mer om Kermanmattor här!

Kizyl-Ajakmattor, handknutna mattor som tillverkas av en turkmensk stam i södra Anatolien.

Klardashtmattor, tillverkas i byn Klardasht i norra Iran.
→ Läs mer om Klardashtmattor här!

Koliaimattor, handknutna mattor som tillverkas av koliaier (kurder), ett halvnomadiskt folk som lever i ett område norr om staden Songhor i västra Iran.
→ Läs mer om Koliaimattor här!

Koltukmattor, annat namn på Goltukmattor.

Kolyaimattor, annat namn på Koliaimattor.
→ Läs mer om Koliaimattor här!

Komatmattor, handknutna mattor av medeltjock kvalitet från Irak-Ajemidistriktet i Iran.

Konyamattor Koniamattor, handknutna mattor från Konya som ligger i västra Turkiet. Här har man knutit mattor sedan början av 1100-talet och mattor knutna på 1800- och 1900-talet har ofta jordnära färger. Nyare produktion består mest av bönemattor.
→ Läs mer om turkiska mattor här!

Korkull, den finaste delen av ullen som klipps från nacken på fåret. Används i mer exklusiva mattor.
→ Läs mer om ull här!

Koymattor, handknutna mattor tillverkas i Azerbaijandistriktet. Mattorna påminner en del om Tabrizmattor.

Kromfärger, syntetiska färger som ibland används vid mattproduktionen för att färga garnet till mattorna.
→ Läs mer om kromfärger här!

Kröningsmattan i Köpenhamn, handknuten orientalisk matta som finns på Rosenborgs Slott i Köpenhamn. Mattan som mäter 528x310 cm tros vara tillverkad i Isfahan i Iran och skänktes 1666 till det danska kungahuset av Holländska ostindiska kompaniet. Sedan 1699 har mattan använts vid danska kungars kröning och den visas för allmänheten under en vecka i oktober varje år.

Kubamattor, handknutna mattor från distriktet och staden Kuba som ligger söder om Derbend i östra Kaukasien. Här tillverkas även en del kelimer men huvudsakligen är det mindre handknutna mattor i klara färger med geometriska mönster som produceras idag. Till gruppen Kubamattor räknas bl a Karagasjli-, Konagend-, Tji-tji-, Perepedil-, Zejchur- och Zejvamattor.

Kufisk bård, annat namn på Sjirvanbård.

Kulamattor, Kulahmattor, handknutna mattor som tillverkas i staden Kula som ligger i västra Anatolien. Mattorna (bönemattor) har ofta Mihrabmönster och kan kännas igen på den speciella huvudbården med sina ränder och blommotiv.

Kum-Kapumattor, handknutna mattor från Kumkapi i Istanbul, Turkiet. Armeniska mattknytare tillverkade här tätknutna mattor i silke och ibland med guld- och silvertrådar. Mönstren hämtades från persiska mattor och några av de mest berömda mattknytarna var Hagop Kapoukjian, Zareh Penyamin, Garabed Apelian och Tossourian. Dessa mattor signerades och begreppet Kum-Kapu syftar till de finaste anatoliska silkesmattorna.

Kurdiska mattor, handknutna mattor som tillverkas av kurdiska nomader, halvnomader och bofasta i västra Iran och sydöstra Turkiet. Till kurdiska mattor räknas bland annat Bakhtiar-, Bidjar-, Gholtogh-, Koliai- och Sennamattor.

La (farsi för lager). En kvalitetsbeteckning för Nainmattor som syftar till antalet lager av trådar som använts i varje varptråd vid tillverkningen.
→ Läs mer om Nainmattor här!

Lâdikmattor, handknutna mattor från byn Lâdik i Turkiet. Här tillverkades främst bönemattor med typiska Mihrabmönster på 1700-talet. Dominerande färger vår olika nyanser av rött och blått. Nuförtiden tillverkas mattor med persiska blommotiv.

Lahoremattor, handknutna mattor från staden Lahore i delstaten Punjab i Pakistan. Nuförtiden tillverkas mattor med turkmenska designer.

Bild på langetteringen

Langettering, den sydda kanten på mattans långsida, även kallad stader. På nomadmattor är den ofta tvåfärgad.

Laver-Kermanmattor, handknutna mattor från sydöstra Iran. Se även Kerman-Ravarmattor.

Leihamattor, handknutna mattor från staden Leiha i Pakistan.

Lesghianmattor, annat namn på Lezgimattor.

Lesghimattor, annat namn på Lezgimattor.

Lezgimattor, Lesghi-, Lesghianmattor, handknutna mattor som tillverkas av turkiska bergsstammar bosatta i nordöstra Kaukasus. Det vanligaste mönstret på dessa mattor är en stjärna (s k Lesghi-stjärna) med åtta uddar och fyra pilar i bakgrunden vilket ger intrycket av tolv uddar totalt.

Lilihanmattor, Lilianmattor, handknutna mattor från byn Lilihan som ligger i Arakdistriktet i västra Iran. Mattorna, som är slitstarka, påminner en del om Saroughmattor med rött mittfält och medaljong.

Lin, Linum usitatissimum, är en jordbruksgröda som hör till släktet linväxter. Den är hemmahörande främst i tempererade och subtropiska trakter, särskilt i närheten av medelhavsområdet. Lin har ibland använts som varp och inslagsgarn i tätknutna orientaliska mattor.

Livets träd, ett detaljerat mönster med buddhistiska och muslimska symboler som även har rötter i den europeiska och nordiska mytologin. Förekommer ofta på bönemattor men även som matta (Tree of life) och är då tätknuten i nya zeeländsk ull.

Lorestanmattor, Luristan-, Loristanmattor, handknutna mattor som tillverkas av lurerna. Denna nomadstam håller till sydväst om Isfahan i Iran. Mönstren i dessa mattor är geometriska och domineras av färgerna mörkblått och rött. Varpen är oftast av ullgarn och gethår och langetteringen i mattorna är ofta tvåfärgad.

Lorimattor, även kallade för Lorestan-/Luristanmattor, nomadmattor som knyts av stammar som lever i och i närheten av Zagrosbergen i västra Iran. De slitstarka mattorna anses ofta vara av god kvalitet i förhållande till sitt pris och uppskattas mycket för sin vackra lyster och mjuka lugg.

Lottomattor, handknutna anatoliska mattor som är namngivna efter Lorenzo Lotto, en 1500-tals venetiansk målare som designat dem. Mattorna, som tillhör Usakmattor, känns igen på sin typiskt röda botten med gula geometriska motiv.

Ludd, överskottet av fibrer på en handknuten matta. Det finns i regel mer ludd på en nyare matta än i en gammal vilket är fullt naturligt då en gammal matta dammsugits flera gånger. En god regel är att inte försöka sig på att dammsuga upp allt ludd på en gång i en ny matta eftersom det sliter onödigt mycket på den. Dammsug istället mattan som vanligt så försvinner allt löst ludd så småningom.

Gabbehmatta sedd från sidan vars lugghöjd är ca 2 cm

Lugg, det övre skiktet på en matta bestående av de färgade, korta trådar (av garn) som står ut vinkelrätt från varpen. Dessa utgör ytan och mönstret på mattan. Luggen kan vara avklippt så att varje tråd har en ände men kan också bestå av öglor.

Luristanmattor, annat namn på Lorestanmattor.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: