Mattlexikon: A-C

Abadehmattor, handknutna persiska mattor i kraftigt och strävt ullgarn från byn Abadeh mellan Isfahan och Shiraz i Iran. → Läs mer om Abadehmattor här!

Abrash

Abrash, turkiskt ord som betyder brokig. Visar sig som en typ av färgförändring eller nyansskillnad i färgen på ett eller flera område i luggen på handknutna orientaliska nomadmattor. Uppkommer då man färgar nytt garn till en matta och som ej träffar helt rätt i den ursprungliga nyansen på garnet.
→ Läs mer om abrash här!

Achtymattor, annat namn på Dagestanmattor som knyts i norra Kaukasien.

Afghanmattor, handknutna mattor från Afghanistan (bl a Khal Mohammadi eller Aqche). Dessa mattor knyts oftast av turkmener i de norra och nordöstra delarna av Afghanistan. De har en varp av ull, med inslag av ull eller bomull och med rött som dominerande färg. Mattorna är vanligtvis knutna av kraftiga garner, ibland med inslag av gethår och utsmyckade med det åttkantiga gül-mönstret. Ersarimattor är ett annat namn på äldre afghanmattor.
→ Läs mer om afghanska mattor här!

Afsharmattor, kallas även Kerman-Afsharmattor. De handknyts i sydöstra Iran i trakterna av Kerman av afsharererna som är ett halvnomadiskt folk. → Läs mer om Afsharmattor här!

Agramattor, handknutna mattor från Agra i Indien som ligger drygt 200 km söder om Delhi. Här har två av världens största mattor knutits varav den ena finns i Windsor Castle i England och mäter 10,25x21,50 m och den andra återfinns på ett hotell i Agra och mäter 12,25x39 m!

Ak-Hissarmattor, handknuten anatolisk matta med geometriska mönster. Tillverkas nordost om Izmir, Anatolien.

Akhtymattor, handknutna mattor från staden Akhty i norra Kaukasien. Tillhör gruppen Dagestanmattor.

Akstafamattor, handknutna mattor från Kaukasus. Mattorna är tätt knutna med turkisk knut och i regel rektangulära till formatet.

Alisarinfärger, syntetiska färger som ibland används vid färgning av garn till mattor.
→ Läs mer om färgning här!

Amoghli, Emoghli, är namnet på en tidigare iransk mästerknytare, från staden Mashad, av handknutna orientaliska mattor som var verksam mellan år 1900 och 1920. Specifikt för Amoghli var att han ofta signerade sina mattor som alla knöts med ull av högsta klass. Mattorna var mycket täta och mönstret var ofta väldigt detaljerat. Ett annat kännetecken för hans mattor var de blåa, ca 3-5 centimeter vävda kanterna på mattans långsidor. Mattorna är idag väldigt sällsynta och exklusiva och betingar ofta höga priser när de säljs.

Amritsarmattor, indiska mattor som handknyts i staden Amritsar i delstaten Punjab. Dessa mattor är gedigna bruksmattor som bara tillverkats på senare tid men de anses vara ointressanta som konsthantverk.

Anatoliska mattor, benämning på handknutna mattor från Turkiet. Kända anatoliska mattor är bland annat Smyrna- och Spartamattorna. → Läs mer om anatoliska mattor här!

Anilinfärger, syntetiska färger som tidigare använts vid färgning av garn till handknutna mattor.
→ Läs mer om anilinfärger här!

Arakmattor, handknutna mattor tillverkade i staden Arak (tidigare Sultanabad). Denna stad ligger i Feraghandistriktet i västra Iran. Mattorna anses vara slitstarka och knyts med ull av hög kvalitet, huvudsakligen med medaljongmotiv. De påminner en del om Saroughmattorna men skiljer sig åt i färgerna. Dessa mattor omfattar bland annat _Feraghan-, Mahal- ochantika Zieglermattor_.

Ardabilmattan

Ardabilmattan, Ardebilmattan, är en av världens mest kända persiska mattor som återfinns på Victoria and Albert Hall museet i London.
→ Läs mer om Ardabilmattan här!

Ardakanmattor, handknutna mattor från nordvästra delen av provinsen Yazd i Iran. Dessa mattor är slitstarka och påminner mycket om Keshanmattor, både i mönster och i färger.

Ardalanmattor, nyare handknutna mattor från Hamadandistriktet i Iran. Mattorna har ofta mjuka, stiliserade blommor i motiven.

Ardebilmattor, handknutna mattor från nordvästra Iran. Staden ligger i den iranska delen av Azerbadjan vid gränsen till Kaukasus och nära Kaspiska havet. → Läs mer om Ardebilmattor här!

Armanibaff, armeniskt knuten matta. Dessa mattor knyts med turkisk knut (symmetrisk knut/ghiordes) i ganska mörka färger. Mönstermässigt består mattan av geometriska eller Mir-e Buteh motiv. Mattorna påminner en del om Loristan- och Bakhtiarmattor.

Armeniska mattor, handknutna mattor som tillverkas i Armenien. Till denna grupp av mattor hör exempelivs Kazak, Karabach och Jerevanmattor. Den kända Marbymattan som finns på Historiska museet i Stockholm anses vara en armenisk matta liksom den s k Berlinmattan.

Arraiolosmattor, broderade mattor som tillverkas i den portugisiska staden Arraiolos i provinsen Alentejo. De äldsta mattorna är troligen från 1500-talet och inspirerade av persiska och anatoliska mattor.

Asadabadmattor, handknutna mattor från Hamadandistriktet i nordvästra Iran, ofta med Heratimönster.

Ashkali, benämning på ett mattmönster som man ibland hittar på gamla Ghashghaimattor men mera sällan på nyare mattor. Mönstret består av två åttkanter (oktogoner) inuti varandra, varav den innersta är tätt besatt med krokar.

Asymmetrisk knut

Asymmetrisk knut, annat namn på persisk knut och sennehknut.
→ Läs mer om asymmetriska knutar här!

Aubussonmattor, franska mattor som vävdes i fabriker i staden Aubusson i centrala Frankrike. Dessa mattor kopierade ursprungligen turkiska mattor avseende mönster.
→ Läs mer om Aubussonmattor här!

Axminstermattor, mattor i turkisk stil knutna i staden Axminster, England. Tillverkades i en fabrik grundad av Thomas Whitty.
→ Läs mer om Axminstermattor här!

Azerbajdzjanska mattor, handknutna mattor som produceras främst i sydöstra Kaukasus, i Azerbajdzjan. En del av de mattor som tillverkas i Kaukasus benämns Akstafa-, Chila-, Sjirvan-mattor. Det förekommer också en del produktion i angränsande delar av det iranska landskapet Azarbaijan dit bland annat Tabrizmattorna hör. Dessa är de mest kända mattorna från området men även Heriz-, Karaje-, och Sarabmattor kommer härifrån.

Badrumsmatta, en matta främst avsedd för badrummet att stå på efter dusch/bad. Använd gärna en handknuten matta här men tänk på att låta den torka ordentligt efteråt.

Bahawalpurmattor, handknutna från staden och distriktet med samma namn i Pakistan.

Bakshaishmattor, handknutna mattor som tillverkas i ett område som sträcker sig från Urmiasjön upp till Heriz, Iran.

Bakhtiarmattor även kallade Bachtiari eller Bakthiyarmattor. Handknutna mattor av hög kvalitet tillverkade av Bakhtiarinomaderna i sydvästra Iran. Mycket kända för sina speciella trädgårdsmönster.
→ Läs mer om Bakhtiarmattor här!

Bakumattor, knyts i och omkring den berömda azerbajdzjanska oljestaden Baku. Det stiliserade flammönstret, kallat Mir-e butha, som återfinns i mattorna är ett av de vanligaste mönstren i just orientaliska mattor. På de gamla mattorna är varpen av ull, inslaget ofta av bomull och i regel knutna med 100.000-150.000 knutar per kvm.

Balkanmattor, handknutna mattor som producerats i Rumänien, Bulgarien, Grekland och i före detta Jugoslavien. Inspiration till dessa mattor har hämtats från främst persiska mattor men även från turkiska och kaukasiska mattor. De är oftast tillverkade i ull av god kvalitet och mattorna är tillverkade av god ullkvalité men tyvärr har man ofta använt sig av syntetiska färger vilket ej ger så klara och distinkta färger som man normalt finner i handknutna mattor.

Baluchmattor, annat namn på de nomadiska Beluchmattorna.
→ Läs mer om Beluchmattor här!

Bannumattor, handknutna mattor från stadeb Bannu som ligger sydväst om Rawalpindi, Pakistan.

Baotoumattor, små handknutna mattor (ca 1 kvm) som tillverkas i och kring staden Baotou, nordväst om Ningxia i Kina. Mattorna känns enklast igen på sina typiska landskaps- och symbolmotiv och äldre mattor härifrån hade ofta heltäckande motiv medan nyare mattor är mer figurala. Gemensamt för dem är att de ofta kommer i olika nyanser av blått, vilken klart dominerar mattorna.

Basjirmattor, även kallade Besjir-, Beshirmattor. De här handknutna mattorna tillverkas av turkmenska beshirnomader kring orten Basjir i västra Turkestan. Mönstren på dessa mattor består ofta av Herati- och Mina Khanimönster med medaljonger. Färgerna i mattorna är ofta röda, blåa och och beiga men även med inslag av gult. Varp och inslag i mattan består av ull, luggen är medellång och de är knutna med persisk knut, med viss förekomst av turkisk knut.

Beijingmattor, handknutna mattor, tillverkade i Beijing i Kina, med omnejd. Mattor har tillverkats här sedan slutet av 1800-talet och med sina traditionella drak-, medaljong- och symbolmotiv är de idag mycket sällsynta. Idag förekommer en del nyproduktion med varierande mönster där man klipper en relief i luggen för att lyfta fram mönstret mer. Blått är den klart dominerande färgen och mixas ofta med vitt och guld. Det förekommer även att man nyproducerar tunna antikbehandlade mattor.
→ Läs mer om kinesiska mattor här!

Beluchmattor, även kallade Baluchmattor, handknutna mattor ursprungligen tillverkade av beluchnomaderna som lever i gränstrakterna mellan Iran och Afghanistan.
→ Läs mer om Beluchmattor här!

Benaresmattor, handknutna indiska mattor från staden Benares (även kallad Varanasi) i Indien. Mattorna knyts i klassisk orientalisk stil av ull från Indien och Nya Zeeland med inspiration från persiska Bidjar-, Kerman- och Mir-mattor.

Berbermattor, gedigna handknutna mattor tillverkade av ospunnen fårull. Mattorna tillverkas av berber, som är en del av ursprungsbefolkningen, främst i Marocko men även i Tunisien och Algeriet. Mattorna är ofta rektangulära med flera bårder och kantränder, tunga och ofta naturligt enfärgade i beige eller brunt. Ibland syns även inslag av enkla geometriska mönster och detaljer i färgad ull. De mönster som ibland finns på mattorna är starkt stiliserade med blommor, djur och stjärnor och med en tydlig trappformad avslutning på medaljongerna. Mattorna har ganska tydligt släktskap med anatoliska mattor.
→ Läs mer om nordafrikanska mattor här!

Berdelyk, en persisk-turkisk benämning på en matta avsedd som väggbonad. Mattan knyts ofta av silke och som regel är mönstret asymmetriskt så att man direkt kan se hur bonaden ska hänga.

Bergamomattor, handknutna mattor tillverkade i trakten av staden Bergamo som ligger norr om Izmir på turkiska västkusten. Mattorna räknas till gruppen anatoliska nomadmattor och är som regel nästan kvadratiska och helt i ull, med röda inslagstrådar. Detta ger en rödstrimmig baksida och mönstren på mattorna är alltid geometriska, ofta kring en stor kantig medaljong omgiven av blommor. Färgerna är varmt röda/rödbruna men också blått, beige och gult förekommer.
→ Läs mer om turkiska mattor här!

Berlinmattan, handknuten anatolisk matta från början av 1400-talet. Mattan, som mäter ca 172 x 90 cm, hittades 1886 välbevarad i en kyrka i Italien och finns idag utställd på Museum für Islamische Kunst i Berlin. Den välbevarade mattan är tillverkad helt i ull och mönstret visar bland annat en stiliserad drake och en fågel Fenix.

Beshirmattor, annat namn på Basjirmattor.

Besjirmattor, annat namn på Basjirmattor.

Bhadohimattor, handknutna mattor från Bhadohi, en stad i östra Indien med anor från mogultiden.

Bibibaff, benämning på de bästa och tätast knutna mattorna som tillverkas av de persiska Bakhtiarnomaderna. Namnet kommer från ordet baff som betyder knut och bibi som är benämningen på stammens eller familjens högst aktade kvinna som även är den duktigaste av mattknyterskorna.

Bibikabadmattor, ganska tjocka och kraftiga handknutna mattor från Hamadandistriktet i Iran.

Bidjarmattor, bijarmattor, namnet kommer från staden Bidjar som ligger i västra Iran.
→ Läs mer om Bidjarmattor här!

Bijarmattor, annat namn på Bidjarmattor.
→ Läs mer om Bidjarmattor här!

Bocharamattor, annat namn på Bokharamattor.

Bokharamattor, knutna av turkmenska stammar i Västturkestan i centrala Asien. Tidigare var staden Bokhara en central handelsplats för dessa mattor. Nuförtiden har mattorna namn efter de olika stammarna där de knyts, och den gemensamma beteckningen för dessa är turkmenska mattor. Talar man idag om Bokharamattor syftar man på mattor med ett visst mönster, Bokharamönstret, som är ett för mattor typiskt upprepningsmönster med göl-motiv likande det som ofta förekommer i t ex pakistanska mattor.

Bokhara-Suzanimattor, broderade mattor som härstammar från centralasien, främst då Bokhara i Uzbekistan. Mattorna, som är tillverkade av handvävd bomull och broderade med silke i många färger, tillverkades främst på 1700- och 1800-talen av kvinnorna i familjerna. Ofta var mattorna en del av de unga flickornas hemgift i gengäld för det pris som betalades för bruden.

Bomull

Bomull, Gossypium, är ett släkte malvaväxter som förekommer i de flesta tropiska och subtropiska trakter. En av de viktigaste beståndsdelarna för att kunna tillverka handknutna mattor.
→ Läs mer om bomull här!

Borchaloumattor, annat namn på Burchalowmattor.

Borloumattor, handknutna anatoliska mattor från staden Borlou i Anatolien.

Bouclémattor, Brysselmattor, s k ögleluggmattor. Namnet avser vävda mattor med ett dekorativt mönster, som kallas jaquard, med öglor bildade av polvarp. Dessa mattor består av flera olika trådsystem där ett för varje mönsterfärg används och där grundväven består av fyllnadsvarp och inslag men där mönstret inte framträder på avigsidan. Det finns vissa likheter mellan bouclémattor och Wiltonmattor men skillnaden är då att öglorna är uppskurna.

Brussamattor, vanligtvis småmattor i silke, samt familjebönemattor s k Saff. Mattorna tillverkas i staden Brussa (Bursa) som ligger söder om Marmarasjön i nordvästra Turkiet.

Brysselmattor, annat namn på Bouclémattor.

Bucharamattor, annat namn på Bokharamattor.

Bukharamattor, annat namn på Bokharamattor.

Burchalowmattor, Borchaloumattor, handknutna mattor som tillverkas i Burchalowdistriktet som ligger öster om staden Hamadan i västra Iran. Mattorna, med varp och inslagstråd av bomull, är ofta dekorerade med medaljong- och blomstermotiv och i regel av hög kvalitet.

Bursamattor, annat namn på Brussamattor.

Burujirdmattor, handknutna mattor från Irak-Ajemidistriktet, Iran.

Buteh, vanligt förekommande mönster i handknutna oritentaliska mattor, se även Mir-e butha.
→ Läs mer om mönster här!

Bymattor, samlingsnamn för mattor som knyts av bondebefolkningen i både mindre och större byar , främst runt om i Persien.
→ Läs mer om bymattor här!

Bönematta, används av muslimer vid bönestunderna. Mattorna är ofta utsmyckade med ett s k Mihrabmönster (bönenischer) som visar riktningen mot Mekka. Genom att använda dessa små mattorna (högst zaronim-storlek eller ca 150x100 cm) skapar man sig en ren och avgränsad böneplats från omvärlden. Mattorna är lätta att rulla ihop och kan därför lätt bäras med sig och transporteras. De är oftast handknutna men det förekommer även maskintillverkade mattor som dock inte har samma höga kvalitet eller konstnärliga utsmyckning som de handknutna.

Chaudormattor, annat namn på Tjaudormattor.

Chelseamattan, handknuten persisk matta som härstammar från mitten av 1500-talet. Namnet på mattan kommer av att den hittades i en antikvitetsbutik i stadsdelen Chelsea i London. Den finns numera upphängd bakom glas på Victoria and Albert Museum i London. Mattan är relativt stor och mäter ca 549 x 300 cm med lugg i ull och inslag och varp i silke (ca 750 000 knutar/kvm). På mattan finns det blommönster på en röd botten med två medaljonger i blått samt fågel- och djurmotiv. Den tros vara tillverkad i Tabriz, Iran men det förekommer även teorier om att den kan vara knuten i Indien eller i Herat.

Chi-chi-mattor, annat namn på Tji-Tji-mattor.

Chorasanmattor, annat namn på Khorasanmattor.

Chotanmattor, handknutna mattor från Östturkistan. Oftast knutna med kraftigt ullgarn och med geometriska och gammelkinsiska motiv.

Choremabadmattor, handknutna nomadmattor från Loristandistriktet i Iran.

Chuval, annat namn på Tjuval.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: