Mattlexikon: S-U

Saffmattor, benämning på handknutna bönemattor för hela familjen. Mönstret på mattorna innehåller flera mihraber i rad vilka är avsedda för familjemedlemmarna. Tillverkning av dessa mattor har skett i hela Mellanöstern och även kelimer har tillverkats med detta speciella mönster.

Sahendmattor, benämning på nytillverkade Tabrizmattor av högre kvalitet.

Salormattor, sällsynta handknutna mattor av hög kvalitet tillverkade av salorer, som är en av de äldsta turkmenska folkgrupperna. Mattorna tillverkades i mitten av 1800-talet och karaktäriseras av deras speciella salor-göl som en en oktogon med en stjärna i mitten omgiven av dubbelkrokar.

Samarkandmattor, mindre produktion av handknutna mattor förekom i staden Samarkand som ligger mellan Tasjkent i Uzbekistan och Herat i nordvästra Afghanistan. Staden som är den näst största i Uzbekistan har varit centrum vid försäljning av många handknutna östturkestanska mattor.

Sarabandmattor, annat namn på Serabendmattor.

Sarabmattor, Serabmattor, handknutna mattor från staden Sarab i nordvästra Iran. Här produceras främst gallerimattor av hög kvalitet med geometriska mönster i blått och rött mot kamelfärgad botten.

Sarderudmattor, handknutna ullmattor med kort lugg som tillverkas i Hamadandistriktet i Iran.

Saroqmattor, annat namn på Saroughmattor.

Saroughmattor, Saruk-, Sarouk-, Saroqmattor, handknutna mattor från byn Sarough som ligger norr om Arak i Iran. Här knyter man slitstarka mattor i ull, främst med medaljongmönster omgivna av blommotiv men även Mir-mattor som har upprepande, heltäckande Butehmotiv. Mattor av lägre kvalitet från området säljs ibland under namnen Mahal och Mushkabad.

Saroukmattor, annat namn på Saroughmattor.

Sarukmattor, annat namn på Saroughmattor.

Savonneri-mönster, ett mönster i främst Savonneriemattor som påminner om rokokomönster. Dessa mattor tillverkades utanför Paris i ateljéer som etablerades redan år 1628 av Pierre Dupont.

Savehmattor, handknutna, färgstarka och slitstarka ullmattor som knyts av nomader i staden Saveh som ligger nära Hamadan i nordvästra Iran. Mattorna har ofta geometriska mönster och dominerande färger är mörkrött och blått i olika nyanser.

Schuschamattor, handknutna mattor från Karabaghdistriktet, Azerbajdzjan.

Sedjadeh, storleksbenämning på handknutna orientaliska mattor i storlek ca 130×180 cm.

Sehnamattor, annat namn på Sennehmattor.
→ Läs mer om Sennehmattor här!

Seirafian-Isfahan, handknutna mattor från staden Isfahan i sydvästra Iran. Mattknytaren Haj Agha Reza Seirafian började knyta mattor 1939 och använde bara de bästa mönsterritarna, vävarna, färgerna och bästa materialen. Därmed fick också mattorna stor uppmärksamhet för sin höga kvalitet. Mattorna räknas till de allra finaste Persiska mattorna och har mycket hög knuttäthet och är utsökta hantverk. Efter sin död lever hantverket kvar genom hans många söner.

Semiantik, beteckning för åldern på handknutna orientaliska mattor som är ungefär 50-100 år gamla.

Semnanmattor, handknutna mattor från staden Semnan som ligger öster om Teheran i Iran.

Sennamattor, annat namn på Sennehmattor.
→ Läs mer om Sennehmattor här!

Sennehknut, annat namn på persisk knut (även kallad asymmetrisk knut och farsibaff).
→ Läs mer om knutar här!

Sennehmattor, Sehna-, Sennamattor, handknutna mattor från den kurdiska staden Sanandaj (som tidigare hette Senneh) i västra Iran.
→ Läs mer om Sennehmattor här!

Serabendmattorhandknutna grova mattor från ett distrikt söder om Arak i Iran. Mattor från detta område har oftast ett heltäckande mönster med små butehs mot en ljust röd botten.

Serapimattor, handknutna mattor från Herizområdet i norra Iran. Termen Serapi används främst i Amerika och mattorna har likvärdig kvalitet som Herizmattorna.

Serapi-mönster, ett vanligt förekommande mönster på Serapimattor som kännetecknas av cypresser mot en terrakottaröd botten och en hexagon medaljong.
→ Läs mer om mönster här!

Shah Abbas-mönster, ett vanligt förekommande mönster på handknutna orientaliska mattor.
→ Läs mer om mönster här!

Shahjahanpur, en stad i norra Indien med stor produktion av handknutna mattor.
→ Läs mer om indiska mattor här!

Shahsevanmattor, handvävda mattor tillverkade av turkisktalande nomader, shahsevan (som betyder "de som älskar kungen"). De bor främst i Moghan, Hashtrud, Mianeh, Khamseh, Bidjar, Qazvin, Saveh och i Varamin i nordvästra Iran. Förutom vävda mattor tillverkar de även bruksföremål och sadelväskor.

Sherkat Farsh, (persiska för "mattbolaget") är en stiftelse som grundades för ca 70 år sedan i Iran. Syftet med stiftelsen var att värna om den persiska mattkulturen samt att bibehålla kvaliteten i landets mattproduktion. Stiftelsen organiserar idag kvalitetsproduktion av mattor i 500 byar och 100 städer runt om i Iran. Sherkat Farsh mattor är tätknutna, har naturligt färgad ull av hög kvalitet och med vackra mönster och färgkombinationer lever traditionen vidare i dessa slitstarka mattor.

Shirazi, annat namn för langetteringen, den sydda kanten som förekommer i en eller flera färger, på en handknuten mattas långsidor.

Shirazmattor, handknutna ullmattor som tillverkas av både nomader och bofasta i staden Shiraz i sydvästra Iran.
→ Läs mer om Shirazmattor här!

Shirvanmattor, Shirwanmattor, annat namn på Sjirvanmattor.

Siebenbürgenmattor, annat namn på Transsylvanska mattor tillverkade i Rumänien. Mönstret i mattorna påminner om de som finns i Bergamomattor.

Silémattor, detta namn har olika innebörd beroende på var någonstans det nämns. I europa syftar man till slätvävda mattor med en S-formade drakmotiv och Sumakh-struktur. I östländer, främst Ryssland och Kaukasien, avses slätvävda mattor med fågelmotiv tillverkade med Sumakh-struktur. Mattorna tillverkas främst i södra Kaukasien och domineras av röda färger.

Silke, naturligt silke fås från de kokongtrådar som silkesfjärilens larver spinner vid förpuppningen.
→ Läs mer om silke här!

Silke-Herekemattor, handknutna mattor som tillverkas i staden Hereke vid Marmara-sjön, Turkiet.

Silke-Saffmattor, handknutna saffmattor som tillverkas i silke. Främst från Kayseri- och Brussadistrikten i Turkiet.

Sinkiangmattor, handknutna mattor från östra Turkestan, främst Xinjiangområdet i västra Kina.

Sirjanmattor, handknutna mattor från staden Sirjan som ligger mellan Kerman och Neyriz i sydöstra Iran. Många nomadiska stammar som Ghashghai och Afsharer hämtar influenser till sina mattor från Sirjan. De säljer också mycket av sin mattproduktion i denna stad. Mattorna har ofta en geometrisk centralt placerad medaljong med blommotiv i hörnen. De är också kända för sina Sofreh-produktioner, en slags kurdiskt vävd kelim som oftast är liten och fyrkantig och som används som filt eller täcke.

Sisalmattor, ofärgade mattor i enkel vävkonstruktion tillverkade i material från växten sisalagave.

Sivasmattor, handknutna mattor från staden Sivas och dess omgivningar i norra Anatolien. Äldre mattor tillverkade här gjordes helt i ull men numera använder man bomull i varpen. Många av mattorna har persiska mönster, en del med Mihraber, och blåa färger. Man tillverkar även en del kelimer i området med aprikos- eller laxfärgad bård.

Sjirvanbård, går även under namnet kufisk bård. Anledningen är likheten med det kufiska skriftspråket och denna bård förekommer främst i Sjirvanmattor men även i Kubamattor. Denna bård känns igen då den består av fyrkanter som bildas av en dubbel hakbård.

Sjirvanmattor, Shirvanmattor, handknutna mattor Sjirvanområdet östra Kaukasien. Äldre mattor, som var tätknutna, tillverkades helt i ull som var växtfärgad. Mönstren var geometriska motiv med stjärnor, kors och Mir-e butehmotiv. En del mattor har den typiska Sjirvanbården och förekom ofta i mindre storlekar. Det förekommer en del nyproduktion idag av slitstarka mattor som dock inte röner något större konstnärligt intresse.

Slitrya, en variant av ryatäcket som har en enklare mönstring eller ingen alls. Förr i tiden användes slitryan som täcke där den luddiga sidan vändes neråt.

Smyrnamattor, handknutna mattor från Smyrna, se Izmirmattor.

Sniljeflossa, ett vävsätt som bildar en luddig yta. Används vid tillverkning av mattor, vid maskintillverkning kallas mattorna för Axminstermattor.

Songhurmattor, handknutna kraftiga mattor från Kurdistandistriktet i Iran, påminner om Bidjarmattor.

Soumakmattor, annat namn på Sumakhmattor.

Soutschbolagmattor, handknutna mattor i kraftig typ från Kurdistandistriktet i Iran.

Srinagarr, provinshuvudstad i Kashmir i nordvästra Indien och centrum för mattproduktionen i regionen.
→ Läs mer om indiska mattor här!

Spartamattor, annat namn på Ispartamattor.

Stader, ett annat namn på mattans långsidor.

Stadsmattor, annat namn på för handknutna manufaktur-/ateljémattor.
→ Läs mer om stadsmattor här!

Stern-Usakmattor, handknutna mattor från staden Usak i västra Turkiet. Mattorna knöts under 1500 och 1800-talen och känns igen på sitt speciella upprepade mönster bestående av gula stjärnor mot en röd botten.

Studsmatta, ofta rund gummimatta som är uppspänd kring en metallställning. Mycket populär bland barn som leksak för att hoppa på. Används även flitigt inom cirkusar.

Sultanmattor, handknutna mattor från Turkiet, som uppvisar likhet med Yürükmattor.

Sumakhmattor, Sumakmattor, namn på orientaliska vävda mattor där en speciell teknik använts, den s k Sumakhtekniken. Mattorna är ofta väldigt färgglada och eftertraktade och tillverkas främst i Kaukasien men även i Turkiet och bland en del nomader i Iran.

Sumakhteknik, Soumakteknik, ett sätt att väva på där man snärjer garnet över fyra varptrådar och tillbaka under två. Det förekommer olika tekniker idag beroende på var tillverkningen sker.

Symmetrisk knut, annat namn på turkisk knut som används vid tillverkning av mattor.
→ Läs mer om symmetriska knutar här!

Tabrizmattor, Täbrizmattor, handknutna mattor av hög kvalitet från staden Tabriz i nordvästra Iran.
→ Läs mer om Tabrizmattor här!

Tafreshmattor, handknutna mattor från staden Tafresh i nordvästra Iran. Mattorna har medaljongmönster med röda fält och känns igen på sin korta lugg.

Taibaff, handknutna mattor i hög kvalitet från Khorasandistriktet i Iran.

Talim, benämning på en mönsterförlaga som används vid tillverkningen av handknutna mattor. Oftast ett rutat papper där mönstret är avbildat. Varje ruta med egen färg motsvarar en knut.
→ Läs mer om mönster här!

Talischmattor, handknutna mattor i galleriformat från ett område i sydöstra Kaukasien, nära gränsen till Iran.

Tatami, traditionell japansk matta som används för att täcka golven. Mattan består av tjock sammanpressad halm i mitten vilken täcks med en mjuk vävd matta, ofta av vass och kanterna runt mattan täcks med tygbårder. I Japan anger man för övrigt ett rums storlek i antal tatami vilka normalt motsvarar ca 180x90 cm och tjockleken på mattan är ofta ca 6 cm. Även halvmattor förekommer, då med måtten 90x90 cm.

Teheranmattor, handknutna mattor tillverkade i Irans huvudstad. Numera förekommer dock ingen tillverkning längre varför de flesta Teheranmattorna är runt 50 år gamla. Mattorna knyts med sennehknut, är ofta mörkröda med blåa inslag och elfenbensvita kontraster. Mönster i form av medaljong- och blommotiv, panel- och nischmotiv. Det förekommer även djur- och figurala mönster.

Tekkemattor, handknutna ullmattor tillverkade av den turkmenska tekkestammen som lever i södra Turkmenistan. Vanligtvis mönstras dessa mattor med typiskt Tekke gül-mönster och den dominerande färgen är rött.

Tianjinmattor, tientsinmattor, handknutna mattor från industristaden Tianjin i norra Kina. Här startade tillverkning av mattor kring år 1910 och idag är staden centrum för kommersiell mattillverkning.
→ Läs mer om kinesiska mattor här!

Tibetansk knut

Tibetansk knut, används i tillverkningen av handknutna mattor och knyts genom att använda en stav som vilken läggs in framför varpen tills knuten är slagen och som sedan tas bort.
→ Läs mer om tibetanska knutar här!

Tibetanska mattor, handknutna mattor som tillverkas i Tibet, men även handknutna mattor som tillverkas av tibetanska flyktingar i Nepal.
→ Läs mer om Tibetanska mattor här!

Tientsinmattor, annat namn på Tianjinmattor.

Tjaudormattor, Chaudormattor, handknutna mattor som tillverkas av en turkmensk stam som lever i Khiva-området i Turkestan. Mattorna, som tillverkas i ull, är ofta färgade i en slags brun-lila nyans. De känns igen på sitt speciella mönster som består av en ertmen-göl som är en romb ståendes på sin spets.

Tji-tji-mattor, Chi-chi-mattor, handknutna ullmattor som tillverkas i Kaukasien av tjetjener. Mönstret består ofta av ett mittfält innehållande stjärnor, göler och hela mattan omges av en bred bård med snedställda stavar i.

Tjuval, Chuval, Tschoval, namn på en stor turkmensk eller turkisk förvaringssäck. Mattan är öppen på ena långsidan och används ofta till förvaring av kläder. Baksidan är vävd medan framsidan är mönstrad.

Transsylvanska mattor, benämning på handknutna mattor från Turkiet. Mattorna hittades i protestantiska kyrkor i Rumänien och i Ungern och de tros vara tillverkade under 1500- till 1700-talen. Mattorna som importerades var gåvor till kyrkorna vid bröllop, begravningar andra speciella tillfälle och större delen av mattorna var bönemattor. De kallas även Siebenbürgenmattor.

Detalj på typisk mönster för trasmattor.

Trasmatta, en vanligt förekommande vävd matta i svenska hem. Vid tillverkningen använder man sig av rivna eller klippta tygremsor som vävs ihop i en vävstol. Föregångaren till dagens trasmatta var trasväven och först kring 1860 lades mattorna på golven. Anledningen var att man i pappersindustrin började använda sig av trä vid tillverkningen av pappersmassa istället för linnelump som då kunde användas till trasmattor.

Trasväv, en vävnad tillverkad av remsor från begagnade tyger. Trasväven användes från början som täcken och underlakan i sängar. Kring 1860 börjande man lägga trasväven på golvet vilket gav upphov till trasmattan.

Trädgårdsmönster, Kheshti, även kallad mosaik- eller paneldesign. Detta mönster är vanligt förekommande på bland annat Bakhtiarmattor och visar den persiska trädgården i form av stiliserade träd- och blommotiv i kvadratiska rutor (även ovaler förekommer). Tidigaste förekomsten av denna design dök upp i Persien på 1500-talet.
→ Läs mer om mönster här!

Tschoval, annat namn på Tjuval.

Tuiserkan, handknutna mattor med hög knuttäthet från staden Tuiserkan som ligger i Hamadandistriktet i Iran. Här knyts mattor med geometriska medaljonger, ofta mot en blå botten.

Tunisiska mattor, handknutna mattor från Tunisien. Se nordafrikanska mattor.
→ Läs mer om nordafrikanska mattor här!

Turkbaff, ett annat namn för turkisk knut. Det är även namn på en handknuten matta som tillverkas kring trakten av Mashad, Iran.
→ Läs mer om knutar här!

Turkisk knut, ghiordesknut, symmetrisk knut, turkbaff, en slags knut som ofta används vid tillverkning av handknutna orientaliska mattor.
→ Läs mer om turkiska knutar här!

Turkiska mattor, annat namn på anatoliska mattor.
→ Läs mer om turkiska mattor här!

Turkmenska mattor, benämning på handknutna mattor som tillverkas av olika turkmenska stammar.
→ Läs mer om turkmenska mattor här!

Tuteshk, Tutesk, en finare handknuten Nainmatta.
→ Läs mer om Nainmattor här!

Täbrizmattor, annat namn på Tabrizmattor.
→ Läs mer om Tabrizmattor här!

Ull, hår från pälsen på får eller andra djur. Den grövsta ullen används vid tillverkning av mattor efter att den spunnits och ibland färgats.
→ Läs mer om ull här!

Upplandsrya, en prydnadsrya som är vävd i flossateknik. Har sitt ursprung i Uppland som framgår av namnet.

Usakmattor, Ushak-, Oushakmattor, handknutna ullmattor från staden Usak i västra Turkiet. Mattorna som knyts här domineras ofta av rött och tillverkningen har pågått är sedan 1500-talet. Många vackra mattyper härstammer från detta område såsom Fågel-Usak-, Stern-Usak-, Krabb-Usak-, Holbein- och Lottomattor. Nyare mattor anses vara av sämre kvalitet.

Ushakmattor, annat namn på Usakmattor.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: