Turkmenska mattor

Området för tillverkning av de turkmenska mattorna.

Med turkmenska mattor avses mattor knutna i olika områden, bland annat Uzbekistan, Turkmenistan, Östturkistan, Afghanistan samt Belutchistan.

Till de turkmenska mattorna räknas bland annat Basjir-, Salor-, Tekke-, Tjaudor- och Yomutmattor, vilka alla är exempel på mattyper som till bara för några decennier sedan kallades Bucharamattor.

De mest kända turkmenska mattdistrikten är Ashkabad, Bakharden, Gueok-Tepe, Kizyl-Arvat och Merv för att nämna några. Även Östturkestanska mattor brukar räknas till de turkmenska mattorna.

'Arch of Neutrality', Turkmenistan.
Entrén till moskén i Herat, Afghanistan.
Detaljbild från Registan, Uzbekistan.
En Jamutmatta från Turkmenistan.

Det som kännetecknar de turkmenska mattorna är bl a att de nästan alltid har ullvarp, upprepningsmönster med göler och att de ofta har breda kortsidesbårder, som inte återfinns på långsidorna. Rött, i hela skalan från violett till brunt, är en dominerande färg.

Tekke-Bochara, Ersar, Tschoval, Beshir och Jolam-Bocharaband är alla exempel på turkmenska mattor.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: