Persiska mattor

Här ovan redovisas ett antal persiska mattor, för enkelhetens skull i alfabetisk ordning. Stavningen av persiska ord kan variera, beroende på hur översättningen gjorts från persiska skriftspråket till svenska. Man kan t ex se staden Isfahan även stavas Esfahan.

En del av de viktiga orterna för tillverkning av persiska mattor.

Persien, det gamla fornpersiska namnet på Iran, stoltserar med världens överlägset främsta mattknytarkultur. Knytnings- och färgningskonsten går i arv och här knyts mattor av alla typer och storlekar. Den turkisktalande delen av befolkningen knyter oftast med Sennehknuten.

Mattorna som knyts i landet får ofta namnet efter området där de är tillverkade, såsom Hamadan, Mashad, Kerman, Shiraz och Bidjar. Mattorna kan även namnges efter olika folkgrupper såsom Ghashghai.

Basrelief från sassanidisk tid i närheten av den fornpersiska staden Persepolis ca 90 km nordöst om Shiraz.

Iran

Iran är ett av de största länderna i mellanöstern och sträcker sig som en bro mellan öst och väst. Sidenvägen drog fram genom landet och dess karavaner medförde inte bara varor utan även tankar och idéer som spreds mellan folken.

Fram till år 1934 var landets officiella namn Persien. Under den första stora persiska dynastin (Achemaniderna 550-330 f Kr) sträckte sig riket från Etiopien till Indien och från Bosporen till Oxus.

Dåtidens persiska kejsare såsom Darius och Xerxes härskade över 28 olika folk. Landets historia är dramatisk; härskare har kommit och gått. Djingis Kahn och Timur Lenk har båda varit här.

På Safavidernas tid, särskilt under Shah Abbas den store, som härskade 1587-1629, utvecklades konst, arkitektur och konsthantverk. Isfahan blev landets nya, magnifika huvudstad. Landets stora naturtillgångar i form av olja, naturgas och mineraler har lockat bl a ryssar och britter och under 1900-talet även amerikaner.

Sedan 1979 är landet en islamsk republik. Olja ger de utan jämförelse största exportinkomsterna, men när det gäller sysselsättning dominerar mattframställningen. Miljontals iranier sysslar i någon form med att framställa mattor; fåruppfödning, klippning, spinning, färgning, knytning, tvättning, lagning och försäljning.

Kupolen på den mycket vackra moskén i Isfahan.

Landet täcker en yta på 1,6 miljoner kvadratkilometer, och är därmed nästan fyra gånger så stort som Sverige. Befolkningen uppgår till över 70 miljoner människor. De flesta har persisk härstamning, och bland viktigare minoriteterna hittar vi azerier, kurder och olika nomader.

Två bergskedjor sträcker sig genom landet. Från gränsen mot Turkiet, vidare söder om Kaspiska havet och bort mot Himalaya löper Alborzbergen med den slocknade vulkanen Damavand som högsta punkt på 5 671 möh. I västra Iran med riktning från nordväst mot sydost sträcker sig Zagrosbergen vars toppar i många fall når över 4 000 meters höjd.

Zoroastriernas heliga symbol Farvohr på eldtempel i Yazd.
Iran har flera naturtyper, från öken till lummig grönska.
Alborz-kedjan sträcker sig genom hela norra Iran.

Två stora öknar - Dasht-e-Kavir och Dasht-e-Lut dominerar det inre av landet. Huvudstad med ca 12 miljoner innevånare är Teheran och andra stora städer är Mashad, Tabriz, Isfahan och Shiraz. För den som besöker Iran blir det snart uppenbart vilken stor roll mattorna spelar i samhället. I de stora städerna ligger de exklusiva mattaffärerna tätt. I gatuvimlet ser man små lastbilar med mattor på flaket på väg till basaren. Vävstolar, verktyg och garn finns till försäljning överallt. Ute på landsbygden kan man få se vävstolar i hemmen och ute i det fria. Ibland kanske någon har brett ut en matta på gatan och tvättar den med vatten och borste.

För många i Västerlandet är orientaliska mattor synonymt med persiska mattor. Det är naturligtvis inte korrekt, men misstaget är förståeligt med tanke på de influenser som den persiska mattknytningen haft för omvärlden. Författaren Knut Larson säger i sin bok Orientaliska mattor: "Perserna vårdar omsorgsfullt sin mattkultur. Deras mattvävnadskonst är något förmer, den är den bästa i världen."

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: