Hamadan

En vacker och slitstark matta passar överallt, här en Hamadan.

Hamadan är en stad belägen i västra Iran, 300 km väster om Teheran. Det är en av världens äldsta städer och omtalas under namnet Ekbatana i Esters bok i Bibeln. Staden är centrum för handel med mattor som produceras i de hundratals omkringliggande byarna och städerna. De bästa av dessa mattor saluförs under sina egna namn såsom Nahavand, Tuiserkan, Malayer eller Hosseinabad. Enklare mattor från området går under samlingsbeteckningen Hamadan.

De är lätta att känna igen med sina typiska mönster och format. Mönstren är mycket varierande, och såväl medaljongmattor som mattor med upprepningsmönster förekommer. Bland enskilda mönster är Herati-mönster vanligast.

Färgerna domineras av olika nyanser av indigoblått och krapprotsrött. Äldre Hamadanmattor kan vara mycket tilltalande alster. I själva staden Hamadan knöts tidigare mattor av en väsentligt högre kvalitet. Dessa mattor gick under benämningen Shahr-baff (Shahr = stad, baff = knut) och påminde i strukturen om Bidjar men är sällsynta på marknaden idag.

Mattorna tillverkas av segt, grovt, glansigt och ofta naturfärgat handspunnet garn, som ger en motståndskraftig slityta och en vacker färgskala. Gemensamt för dem är att de numera är knutna på bomullsvarp med en inslagstråd. Mönstren är mestadels geometriska men även blommotiv förekommer. Materiel och utförande kan vara av mycket varierande kvalitet.

Äldre mattor (före 1920) är ofta knutna på ullvarp till skillnad från dagens bomullsvarp. De yngre mattorna (efter 1960) har ofta syntetiska färger och sämre ull än äldre mattor. Storleksmässigt är dozar- och zaronim (ca 200×120 cm resp. ca 150×100 cm) vanligast.

Generellt kan sägas att Hamadanmattor är bra bruksmattor. Exempel på Hamadanmattor är Burchalow-, Enjilas-, Hosseinabad-, Lilihan-, Khamse-, Zanjan- och Malayermattor. Mattorna säljs ibland även under namnet Hamadan.

Exempel på Hamadan-mattor:

Tekniska uppgifter:
Lugg: kraftigt ullgarn av varierande kvalitet
Inslag: bomull, ett inslag mellan knutraderna
Varp: bomullsgarn
Knut: symmetrisk
Knuttäthet: 90 000 - 300 000 knutar per kvadratmeter

Alisadr-grottorna utanför Hamadan.
Hamadan Avicena-mausoleet.
Alavian-moskén från 1000-talet.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: