Mattlexikon: M-O

Mahalmattor, knyts i västra delen av mellersta Persien i Sarough-området. Mattorna produceras i ett flertal olika mönster men har ofta en centralt placerad medaljong och tydligt definierad ram där en tydlig inspiration från den brittiska kolonialmakten under 1800-talet kan ses. Mahalmattorna är mycket slitstarka.

Mahalat, annat namn på Mahalmattor.

Malayermattor, handknutna mattor från staden Malayer i nordvästra Iran, söder om Hamadan-området. Mattorna är vackra och mönstret består ofta av en geometrisk medaljong, Heratimönster och påminner en del om den i Saroughmattor.
→ Läs mer om persiska mattor här!

Mamlukmattor, en typ av handknutna mattor från Egypten. De tillverkades i Kairo under mamlukdynastin som varade under perioden 1260-1517. De är stora och har komplexa geometriska mönster och den dominerande färgen i dem är rött, blått och grönt.
→ Här kan du läsa mer om egyptiska mattor!

Marbymattan, handknuten nomadmatta i mindre storlek som hittades i Marby kyrka i Jämtland. Mattan tros vara knuten i mitten av 1400-talet i Anatolien eller i södra Kaukasus. Den finns idag utställd på Statens historiska museum i Stockholm. Mönstret som består av två oktagona medaljonger innehållande geometriska fåglar är knuten helt i ull. TIdigare har mattan varit delad på mitten men har sammanfogats och är hel igen. Marbymattan har stora likheter med den berömda Berlinmattan.

Marockanska mattor, avser främst handknutna Berbermattor som är namngivna efter ursprungsbefolkningen i Marocko. Se nordafrikanska mattor.
→ Läs mer om nordafrikanska mattor här!

Mashadmattor, Meshedmattor, handknutna mattor från staden Mashad som ligger i Khorasanprovinsen i nordöstra Iran.
→ Läs mer om Mashadmattor här!

Maskinknutna mattor, ett samlingsbegrepp för de mattor som framställs maskinellt. Motsats till handknutna mattor vilka tar betydligt längre tid att tillverka.

Maskintillverkade mattor, annat namn på maskinknutna mattor.

Maskinvävda mattor, annat namn på maskinknutna mattor.

Maslaghanmattor, handknutna mattor från staden Mashlagan i Hamadan-området. Ofta med hexagona medaljonger och andra geometriska motiv.

Mattknutar, handknutna mattor knyts i huvudsak med två olika sorters knutar: persisk knut (asymmetrisk knut, sennehknut) och turkisk knut (symmetrisk knut, ghiordesknut).
→ Läs mer om knutar här!

Mekrimattor, handknuten matta. Tillverkas i Mekri, sydost om Melas i Turkiet.

Melasmattor, handknutna mattor som tillverkas i staden Melas (nu Milas) i sydvästra Turkiet. Mattillverkningen här började så tidigt som på 1600-talet och vanligast är småmattor. Mestadels har mattorna som knyts här Mihrabmönster och de är helt i ull.

Meribanmattor, handknutna mattor från byn Meriban som ligger söder om Heriz, Iran.

Mashed-Baluchmattor, handknutna mattor tillverkade av beluchnomader i nordöstra Iran. Se även Beluchmattor.
→ Läs mer om Beluchmattor här!

Meshedmattor, annat namn på Mashadmattor.
→ Läs mer om Mashadmattor här!

Meskinmattor, Meshkinmattor, handknutna mattor från staden Meshkin som ligger nära gränsen till Kaukasien i nordvästra Iran. Det är gallerimattor med starkt Kaukasienpåverkade geometriska mönster, ofta i violettrött. De äldre Meskinmattorna har ullvarp, de nyare bomullsvarp.

Meyghanmattor, handknutna mattor av kraftig kvalitet från Irak-Ajemidistriktet i Iran.

Mianehmattor, handknutna mattor från staden Mianeh i nordvästra Iran, sydöst om Tabriz.

Mihrab, bönenisch, vars spetsiga del är riktad mot Mekka när muslimen förrättar sin bön. Ett vanligt förekommande mönster i mindre handknutna bönemattor.
→ Läs mer om design här!

Mikrachmattor, handknutna mattor från Kaukasus.

Mir-e butha, buteh, tillsammans med Heratimönstret är detta det vanligaste av orientaliska mattmönster.
→ Läs mer om mönster här!

Mirmattor, handknutna mattor som främst tillverkas i Saroughområdet i Iran. De känns igen på det speciella heltäckande mönstret bestående av mindre mir-e butha. Förekommer mestadels i större storlekar och oftast i en rödorange botten men även med blå bottenfärg.

Mirsapur, stad och område i Indien med stor mattproduktion.
→ Läs mer om indiska mattor här!

Mithimattor, handknutna mattor från staden Mithi, Pakistan.

Mochtaschem, annat namn på Mohtashem.

Mogulmattor, Mughalmattor, handknutna mattor som knöts i Indien under 1500-1600-talet. I början knöts de av persiska mattknytare som bosatt sig i Indien på initiativ av stormogulerna. De äldst bevarade mattorna knöts på 1600-talet och är idag mycket sällsynta.

En hungrig angoraget

Mohair (arabiska mukhayyar), ullfiber från angorageten som lever i Nordameriak, Sydafrika, Turkiet och i västra Asien på höga höjder. Fibrerna från angorageten, som är vit-gula, är längre, glansigare och starkare än motsvarigheten från vanliga får och används vid tillverkning av finare mattor men mestadels i textilier.

Mohtashem, Mochtaschem, en kvalitetsbeteckning på Keshanmattor vilket innebär att mattan har en hög ullkvalitet. Ursprungligen härstammar namnet från en berömd mattknytare som levde på 1800-talet och importerade ull från Manchester, England.
→ Läs mer om Keshanmattor här!

Monastirmattor, Munastirmattor, handknutna mattor som tiilverkades under 1700- och 1800-talet i staden Monastir (Bitola) i Makedonien. Mestadels bönemattor i vackra färger tillverkade av handspunnet garn.

Morchekarmattor, handknutna mattor från ett mindre område norr om staden Isfahan i Iran.

Mosulmattor, handknutna mattor från staden Mosul i Irak. En tidigare handelsplats för exporten av kurdiska mattor tillverkade i Iran.

Moudmattor, Mudmattor, handknutna mattor från staden Moud i nordöstra Iran. Räknas till typen Khorasanmattor.
→ Läs mer om Moudmattor här!

Mudjurmattor, handknutna anatoliska mattor. Knyts i trakterna av staden Kir-Sher i Turkiet. Här knyts mycket bönemattor med Mihrabmönster.

Mughalmattor, annat namn på Mogulmattor.

Mughanmattor, handknutna mattor från Karabaghdistriktet, Azerbajdzjan.

Multanmattor, handknutna från staden Multan som ligger i provinsen Punjab, sydväst om Lahore i Pakistan.

Munastirmattor, annat namn på Monastirmattor.

Muskabadmattor, annat namn på Mahal- och Saroughmattor.

Mått, en mattas längd mäts alltid exklusive fransarna vilket är viktigt att tänka på när man mäter upp utrymmet för den tilltänkta mattan hemma. På vissa mattor kan längden variera något p g a krympning vid t ex tvätt eller andra oregelbundenheter som uppkommit vid tillverkningen, t ex i nomadmattor där de kan avvika i bredden.

Nahavandmattor, handknuten matta från Hamadan-provinsen. Mönstret påminner om de i Malayermattorna.
→ Läs mer om Nahavandmattor här!

Nainmattor, vackra, ofta exklusiva, handknutna mattor som tillverkas i staden Nain som ligger öster om staden Isfahan i Iran.
→ Läs mer om Nainmattor här!
→ Läs mer om exklusiva mattor här!

Najafabad, handknuten matta från Iran. Påminner om Isfahan- och Keshanmattor och är av mycket hög kvalitet. Mattan anses vara mycket slitstark och har ofta medaljongmönster i färgerna rött, grönt, khaki och blått.

Ningxiamattor, Ninghsiamattor, handknutna mattor från staden med samma namn som ligger i provinsen Gansu i västra Kina. Mattorna som knyts här domineras av gult och mönstringen består av traditionella kinesiska mönster, ofta i blått. Nuförtiden används maskinspunnen ull och en del s k pelarmattor härstammar från Ningxia.

Nirismattor, Neyriz handknutna mattor från ett staden Niris i sydvästra Iran. Här knyts en del mattor med "Livets Träd" som mönster med viss inspiration från Ghashghainomader. Staden fungerar också som en mindre samlingsplats för nomadmattor från området.

Ett nomadtält i Iran.

Nomadmattor, handknutna mattor tillverkade av nomader i främst i Iran, Turkiet och Turkmenistan.
→ Läs mer om nomadmattor här!

Nordafrikanska mattor, handknutna mattor främst från Marocko, Tunisien och Egypten.
→ Läs mer om nordafrikanska mattor här!

Nushkimattor, handknutna mattor från staden Nushki som ligger söder om Quetta i Pakistan.

Nålfiltmatta, en maskintillverkad heltäckningsmatta som känns igen på den mycket korta och fina luggen.

Nöthårsmatta, matta tillverkad med en blandning av ull och hår från nötkreatur.

Ogurdschalimattor, handknutna mattor som påminner om Chaudormattorna från Turkmenistan.

Orientaliska mattor, handknutna mattor som främst tillverkas i ett område som sträcker sig från Balkan till Kina. Stora mattproducerande länder idag är Iran, Pakistan, Afghanistan, Indien, Nepal och Kina. Principen för en handknuten orientalisk matta är att man spänner upp varptrådar i en vävstol där garn i olika färger sedan knyts fast och genom att variera färgerna på garnet skapas ett mönster i mattan. Mellan varje rad av knutar läggs en inslagstråd in för att ge mattan stabilitet och hållbarhet. När mattorna är färdigknutna klipps de ner från vävstolen, varpå de poleras, tvättas, torkas och kontrolleras innan de lämnas till försäljning.

Oushakmattor, annat namn på Usakmattor.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: