Mattlexikon: G-I

Gabbehmattor, handknutna mattor som tillverkas av Ghashghainomaderna som lever i Farsprovinsen i södra Iran.
→ Läs mer om Gabbehmattor här!

Gallerimatta, avser avlånga och smala handknutna mattor som främst placeras i hallar och i korridorer. En gallerimatta är alltid minst tre gånger så lång som dess bredd. Längderna på dessa mattor varierar från ca 2,5 meter och upp emot en 20 meter, bredden ligger ofta mellan 0,5 meter till 1,5 meter. Det persiska namnet för dessa mattor är Kenareh.
→ Läs mer om gallerimattor här!

Gashghaimattor, annat namn på Ghashghaimattor.
→ Läs mer om Ghashghaimattor här!

Gashgüli, annat namn på Kashkooli.

Gendjemattor, annat namn på Gjandzjamattor.

Georavanmattor, handknutna mattor från byn Georavan i närheten av Heriz, Iran.

Gerusmattor, handknutna mattor från Gerusdistriktet, Iran.

Gethår, getragg, benämning på getens täckhår vilken är grovfibrig. Denna används mest till varp- och inslagsgarn, ofta i afghanska mattor och i vissa fall även till langetering, som är de sydda kanterna på mattornas långsidor.

Gharaghanmattor, handknutna kraftiga medaljongmattor i mörka färger från Hamadandistriktet, Iran.

Ghashghaimattor, även kallade Qashqai-, Gaschgai-, Gashghai-, Kashgaimattor. Handknutna nomadmattor från Farsprovinsen i södra Iran.
→ Läs mer om Ghashghaimattor här!

Ghiasabad, ligger i närheten av Ghom intill Sarough-provinsen. Här tillverkas mattor av högglansig mohairull liknande Farahan-mattorna.

Ghiordesknut annat namn turkisk knut, efter staden Ghiordes (Gördes) i Turkiet.
→ Läs mer om knutar här!

Ghiordesmattor, handknutna mattor från staden Ghiordes (Gördes) som ligger i västra Turkiet. De flesta mattor är av det mindre slaget (dozar) och försedda med bönenischmotiv. De mattor som tillverkades före år 1880 är av bättre kvalitet och det förekommer även kopior på dessa mattor som tillverkats i bland annat Kayseri och Hereke vilka behandlats för att se äldre ut.

Ghommattor, Qom-, Ghome-, Gom-, Khummattor, handknutna exklusiva mattor från staden Ghom, Iran.
→ Läs mer om Ghommattor här!
→ Läs mer om exklusiva mattor här!

Gjandzjamattor, Gendje-, Ganjamattor, handknutna mattor från staden Gjandzja i Kaukasus där de tillverkades i området runt omkring. Mönstret i mattorna, som ofta är geometriska, består ofta av diagonala linjer med buteh-motiv och påminner stundtals om de mönster som återfinns i Kazakmattor men även i Karabachmattor.

Goltughmattor, Goltuk-, Koltuk-, Qoltugmattor, handknutna mattor från staden Zanjan som ligger i nordvästra Iran. Här knyts mattor av kurderna, ofta med en stor hexagon i mitten och stiliserade blommor i färgerna rött, brunt och beige. Mattorna knyts med dubbla inslag och anses vara slitstarka och av hög kvalitet.

Golpayegan, handknutna mattor som tillverkas i Saroughområdet i Iran. Mattorna produceras i ett flertal olika mönster men har ofta en centralt placerad medaljong och tydligt definierad ram. Mattorna är mycket slitstarka med mönster tydligt inspirerade av den 1800-talets brittiska kolonialmakt.

Guerati-mönster, ett grovt stiliserat blommotiv, vilket täcker hela innerparten. Används bland annat på Beshirmattor.
→ Läs mer om mönster här!

Gujar-Khanmattor, handknutna mattor från en mindre ort sydost om Rawalpindi i Pakistan.

Guldafghanmattor, en benämning på blekta Afghanmattor som ursprungligen varit röda. Efter blekningen antar mattorna en bronsgul nyans. I de fall man bestämt sig för att mattorna ska vara så kallade guldafghanmattor har man använt sig av ull som varit gulfärgad.

Gül, benämning på en del blommotiv som förekommer i orientaliska mattor. Motivet upprepas ofta över hela mattan. Namnet kommer av det persiska ordet gol som betyder ros, blomma och det förekommer olika typer av gül-motiv.
→ Läs mer om mönster här!

Göl, benämning på ett elefantfotsliknande, oktagonalt mönster i orientaliska mattor. Vanligtvis upprepas det över hela mattan och är väldigt vanligt i t ex Pakistanmattor.
→ Läs mer om mönster här!

Gwaliormattor, handknutna mattor från staden Gwalior i Indien.

Habibian, mycket känd mattknytare från Iran. Fathollah Habibian föddes 1903 (d 1995) i Nain och startade tillsammans med sin bror tillverkning 1920. Kallas idag för "Nainmattans fader" av många i mattbranschen. Äkta Habibian-mattor är i dag mycket svåra att få tag på att en del knytare har börjat sätta en falsk signatur på mattor av lägre kvalitet. Nain-mattorna från Habibian finns idag med 6La och 4La men aldrig med 9La.
→ Läs mer om Nainmattor här!

Hali, detta är världens ledande tidskrift om orientaliska mattor och textilier. Tidningen, vars namn betyder matta på turkiska grundades 1978 i London.
Länk till tidningens hemsida.

Hamadanmattor, handknutna och slitstarka mattor som produceras i staden och i mängder av byar som ligger i distriktet med samma namn i nordvästra Iran.
→ Läs mer om Hamadanmattor här!

Hamedanmattor, annat namn på Hamadanmattor.

Hampa (Cannabis sativa) är en växt som ursprungligen kommer från Centralasien. Växten har troligtvis odlats i mer än 4500 år. Hampa är en ettårig ört som idag odlas i framförallt tre grupper; fibrer, hampolja och medicinsk och narkotisk stimulans. Fördelen med hampafibrer är att de är starka, tåliga och att de inte påverkas av vatten. Idag används hampafibrer i bl a mattor men även i rep, snöre och nät.

Hatchlumönster, ett korsliknande mönster som förekommer väldigt ofta på turkmenska tältförhängen, de så kallade engsi/enessi/ensi. I detta mönster finns fyra stycken fält som är placerade med ett visst mellanrum vilket bildar ett kors (utan religiös betydelse), hatchlu.

Heltäckningsmatta, matta som täcker hela golvet och som var mycket populär i Sverige på 70-talet. Det är extremt ovanligt med handknutna heltäckningsmattor även om det har förekommit i enstaka fall.

Herat-Beluchmattor, (se Beluchmattor) handknutna mattor som knyts av nomader vilka lever i gränstrakterna mellan Iran och Afghanistan.
→ Läs mer om Beluchmattor här!

Heratimönster, ett vanligt förekommende mönster i handknutna mattor som fått sitt namn efter staden Herat i nordvästra Afghanistan. Kallas även för fiskmönster.
→ Läs mer om mönster här!

Hereke, ort i västra Turkiet där man tillverkat handknutna silkesmattor sedan mitten av 1800-talet. Inspiration hämtades från persiska mattor och från Ghiordesmattor.

Heriz, handknutna mattor som tillverkas i staden Heriz i Iran.
→ Läs mer om Herizmattor här!

Holbeinmattor, handknutna mattor tillverkade i närheten av Bergamo i Turkiet. Det är en äldre typ av mattor uppkallade efter målaren Hans Holbein (1465-1524).

Hosseinabadmattor, Huseinabadmattor, handknutna mattor från byn Hosseinabad i nordvästra Iran. Mattorna är tjocka, kraftiga och slitstarka och knyts med turkisk knut. I mattorna ser man ofta det typiska Heratimönstret och viss inspiration från äldre Farahan-mattor.

Hyderabadmattor, handknutna mattor från staden Hyderabad, nordost om Karachi i södra Pakistan.

Hårgarn, framställdes förr i tiden främst av hår från get, kamel och nöthår som blandades med ull och användes ibland vid tillverkning av handgjorda mattor.

Ilan-mönster, ett molnbandsliknande och stiliserat motiv som omges av småmotiv vilka täcker upp hela mattan.

Indiska mattor, handknutna mattor från Indien.
→ Läs mer om Indiska mattor här!

Indjelasmattor, annat namn på Enjelosmattor.

Injilasmattor, annat namn på Enjelosmattor.

Inslag är benämningen på den tråd som läggs in mellan varje rad av knutar i en handknuten matta. Vid tillverkning av handknutna mattor består denna tråd oftast av bomull eller ull, men andra material kan förekomma. Namnet inslag har tidigare även kallats väft som är snarlikt det engelska ordet för inslag; weft.

Iranska mattor, annat namn på persiska mattor.
→ Här kan du läsa mer om persiska mattor!

Isfahanmatta

Isfahanmattor, Esfahanmattor, handknutna exklusiva mattor från staden Isfahan i centrala Iran.
→ Läs mer om Isfahanmattor här!
→ Läs mer om exklusiva mattor här!

Ispartamattor, Spartamattor, handknutna mattor som tillverkas i staden Isparta som ligger i sydvästra Turkiet. Mattorna håller låg kvalitet, och med mönster kopierade efter andra turkiska mattor såväl som persiska och kaukasiska mattor skapar de ett vagt intresse.

Izmirmattor, Smyrnamattor, handknutna mattor som tillverkats i staden Izmir (tidigare Smyrna) på den turkiska östkusten. Tidigt producerade mattor härifrån hade stora blomstermotiv och var stundtals populära i västerländska hem tack vare ett lågt pris. Numera tillverkas inga mattor här men staden är ett viktigt centrum för mattor som knyts i området.

Dela denna artikel:

För sitt korrekta innehåll har alltommattor fått utmärkelsen: